SNS

Duurzaam bankieren is heel normaal

  • 22 november 2016
  • 8 Reacties
  • 32665 Keer bekeken

  • SNS Medewerker
  • 1 reactie
Sinds 2012 hebben we een manifest met als als titel 'Bankieren met de menselijke maat'. Het is de leidraad van ons denken en doen. Ons gedrag. Het gaat over hoe we met klanten omgaan en hoe we onze rol in de maatschappij zien. We willen hier graag met jullie, onze klanten, over in gesprek. Dit doen we met de Trotswensen van onze collega's.

Trotswensen is een initiatief van onze Superpromoters, een enthousiaste groep medewerkers, die met een kaartenactie alle collega's van de bank opriepen om hun trotse gevoel te delen. Deze verhalen van de medewerker delen we met jullie.


Duurzaam bankieren is heel normaal


Ik zie tot mijn grote vreugde dat bankieren met oog voor de toekomst van onze wereld steeds meer aandacht krijgt bij SNS. En terecht. Mijn droom is dat dit bij ons straks echt in de genen zit en dat SNS laat zien dat bankieren heel normaal is. Hoe meer financiële instellingen op deze manier bankieren, hoe mooier en rechtvaardiger de wereld van de toekomst eruit zal zien. Ook voor onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen.

Laten we daar met zijn allen hard aan werken!

Wat doet SNS aan duurzaam bankieren op de lange termijn? Vincent, werkzaam op de afdeling …,legt uit welke plannen we hiervoor hebben.

Vincent: ‘Duurzaam bankieren is heel normaal. Als je het nieuws volgt dan zie je steeds meer berichten over klimaatverandering, het opraken van grondstoffen en slechte arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld in de kledingindustrie. Wij vinden dat geen goede ontwikkelingen. Voor ons gaat nut boven rendement. Dat betekent dat wij bij onze beslissingen niet alleen kijken naar geld, maar ook naar de gevolgen voor de maatschappij en het milieu. Zo willen wij in 2030 een klimaatneutrale balans hebben.

Dat klinkt ingewikkeld, maar is in de kern eenvoudig. Als bank lenen we geld uit: hypotheken, leningen aan MKB-bedrijven en financiering van (grote) projecten, zoals windmolenparken. Die leningen gebruiken onze klanten voor allerlei activiteiten, die altijd energie vragen en dus invloed hebben op het klimaat. Verwarmen van huizen en verlichten van fabriekshallen dragen bij aan het opwarmen van de aarde. De balans is uit evenwicht. Door projecten voor windmolenparken te financieren voorkomt de bank dat CO2 wordt uitgestoten. De balans komt weer een beetje meer in evenwicht. Wij streven ernaar dat onze balans in 2030 helemaal in evenwicht is. En dat is uniek in de wereld!

We doen dat door meer projecten van duurzame energie te financieren, maar we gaan ook onze klanten met een hypotheek aanmoedigen om hun huis energiezuiniger te maken. Kortom, denken en doen over duurzaamheid gebeurt in de hele bank. Voor ons is dat niet meer dan normaal.’

8 reacties

1. Ik geloof niet dat het nut boven het rendement gaat. Wel, dat er naast rendement ook gekeken wordt naar nut en dat (heel) soms iets het voordeel van de twijfel krijgt juist omdat het enig 'nut' heeft.
2. klimaatneutraal in 2030 is voor mij iets voor de Bühne. Financieren van windmolenparken is leuk en aardig, maar maakt in mijn ogen de SNS nog niet klimaatneutraal. Het klinkt een beetje als kolencentrales die groene certificaten van bv. watercentrales in Noorwegen opkoopt en dan zegt dat ze klimaatvriendelijk bezig zijn en groene energie leveren! De verwarming lager zetten, papier dubbelzijdig gebruiken, meer thuiswerken zal meer bijdragen. En wat doen jullie of de beheerders aan de warmte die vrijkomt bij de servers die gebruikt worden?
3. Het grootste gedeelte van de aardolie gaat op aan transportbewegingen. Elektrisch rijden zal misschien een beetje bijdragen (verplaatsen van verbrandingsgassen van voertuig naar centrale). Ook zijn er industrieën als bv. de staalindustrie, die zo gigantisch veel stroom gebruiken dat zonnepanelen of windmolens hier nooit stabiel aan kunnen bijdragen.
Kortom, vaak wordt er iets geroepen en doelstellingen aangehaald, terwijl dat in werkelijkheid amper bijdraagt. Ik wil geen zwartkijker zijn, want ik vind wel dat dat wat je kunt bijdragen, je ook moet doen. Per slot van rekening geldt nog steeds dat vele kleine beetjes samen ook veel (kunnen) zijn.
ik lees jullie mooie stukje, maar heb er totaal geen beeld bij. Kijk ik naar mijn eigen dingen dan denk ik: oke: zonnepanelen op het dak, de verwarming lager en een trui aan. Elektrische auto?????? Waar komt die elektriciteit dan vandaan? Van die kolencentrales op de Maasvlakte? Maar een duurzame bank: begin ook daar in de directe omgeving: zonnepanelen op het dak, laat mensen zoveel mogelijk met de fiets en openbaar vervoer komen: stimuleer dat, nu wordt er een lening verstrekt aan bv. een windmolenpark. Maar hoe stimuleer je dan als bank dat park? lagere rente? Krijgen klimaat negatieve bedrijven geen lening meer?
ik ben heel benieuwd.
Helaas heeft voor mij de term DUURZAAM een negatieve klank gekregen.
Eerdere reacties in deze topic hebben al een paar punten aangegeven die daar toe lijden.
Wat mij het meest tegen de borst stuit, is dat ik allen maar lees over wat anderen dienen te doen om de aarde leefbaar te houden.
Heb geen enkel begrip voor iemand die vertelt groene stroom te gebruiken, van een waterkracht centrale uit noorwegen, zonder te beseffen dat door voor hele bergen zijn opgeblazen , en honderden vierkante kilometers aan eco systemen zijn vewoest.
Dit is maar een enkel voorbeeld van de hypokratische manier waar op het begrip duurzaam word misbruikt.
Er zijn uiteraard voorbeelden te over.
Ik hoop van ganzer harte dat de SNS medewerkers met een positieve bijdrage komen, zonder te vervallen in het "ik wil, jij moet "spelletje.
Groeten Mival
Duurzaam bankieren is onzin, net als vuur en water... Commercie en groen zullen nooit samen gaan, en dat hoeft ook niet. Zolang banken correct blijven in hun doen en laten (dus geen bemoeienis met duurzaam maar ook niet met fossiele brandstoffen, wapenindustrie of andere (im)morele onzin) is het ok. Schoenmaker, blijf bij je leest.........
De SNS kan eens beginnen met de mogelijkheid te bieden om geen informatie meer via papier te ontvangen. Bij het afsluiten van diverse verzekeringen kreeg ik me toch een enorme partij enveloppen vol met polissen en vooral dikke algemene voorwaarden die allemaal prima digitaal hadden gemogen van mij.

Om het maar niet meer te hebben over de papieren afschriften van (de inmiddels opgezegde) creditcard...
Beste Community-leden,
Om te beginnen mijn excuus dat ik nu pas reageer. Dit is mijn eerste blog op de community en ik was ervan uit gegaan dat ik een notificatie zou krijgen als er iemand op reageerde. Wat schetst mijn verbazing toen ik terug van vakantie in de SNS community nieuwsbrief van Wanda las dat dit de meest gelezen blog van dat moment was! “Gauw maar eens gaan kijken”, dacht ik toen.

Met veel plezier heb ik jullie reacties op mijn Trotswens gelezen. Leuk dat jullie de moeite hebben genomen om te reageren!

In jullie reacties kwam een aantal vragen voor waar ik zelf als eenvoudige IT-medewerker ook graag het antwoord op zou willen weten. Ik heb mijn collega Vincent gevraagd om me daarbij te helpen. Hieronder vinden jullie een individueel antwoord op ieder van jullie berichten. Ik heb de reacties grotendeels samen met Vincent gemaakt.

@Blacktomcat,
Dank voor je inhoudelijke reactie. Ook wij zijn geen zwartkijkers, ondanks het feit dat we zien dat er nog veel moet gebeuren. Wij denken dat dat niet in één keer allemaal kan.

Elektrische auto’s rijden op stroom, die nu nog grotendeels wordt opgewekt door fossiele brandstoffen. De winst zit dan vooral in, zoals je ook aangeeft, een efficiëntere verbranding en het beter afvangen van roet en andere schadelijke stoffen. De toekomst wordt in die zin beter: steeds meer elektriciteit wordt opgewekt uit wind- en zonne-energie en dan komt de verandering in een versnelling. Voor sommige toepassingen zullen echter ook op langere termijn fossiele brandstoffen nodig blijven.

Klimaatneutrale balans is niet voor de bühne! Het gaat om het hart van ons vak: namelijk financieren op een manier die geen effect heeft op het klimaat. En ook dit gaat niet in één keer. Financieringen van windmolens is een onderdeel. Klanten met een hypotheek helpen met het energiezuiniger maken van hun huis is een ander deel van de aanpak. Geleidelijk aan bedenken we steeds meer mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan een beter klimaat. Door ook te kijken naar welke leningen we willen verstrekken kunnen we veel grotere slagen maken, dan wanneer we alleen onze eigen gebouwen energiezuiniger maken. Dat laatste doen we natuurlijk ook. Net zoals we ons afval recyclen, onze winkels op ‘circulaire wijze’ inrichten en onze medewerkers aanmoedigen om met de fiets en het openbaar vervoer naar hun werk te komen. Of thuis te laten werken!

Ook ten aanzien van de manier waarop wij ons vak willen uitoefenen, geldt dat we groeien naar ons ideaalplaatje. “Gedeelde waarde” staat centraal in de strategie van de bank. Op deze manier wegen we de belangen van verschillende groepen in de maatschappij mee in onze besluitvorming.

@Berbar,
Dank voor je reactie en je duidelijke vragen. Als je de kans hebt, kijk dan eens naar ons filmpje over dit onderwerp.

Onze bank doet zelf veel aan duurzaamheid. Zo willen wij zelf ook klimaatneutraal worden onder andere door te investeren in energiebesparing. Veel medewerkers van de bank komen met de fiets of met het openbaar vervoer naar hun werk. Of reizen helemaal niet meer omdat ze van huis uit kunnen werken!
Wij financieren windmolenparken omdat we dat belangrijk vinden voor een beter klimaat. Niet alle banken kunnen of willen dat. Of ze willen wel, maar dan tegen een hogere rente of meer zekerheden bijvoorbeeld. Voor ons betekent streven naar een beter klimaat inderdaad dat we ‘negatieve bedrijven’ niet opnemen in onze beleggingsfondsen. We geven ook geen leningen aan mogelijk nieuwe klanten, die zich met schadelijke activiteiten bezig houden. Ook loopt een proces om leningen aan bestaande klanten met dergelijke activiteiten af te bouwen. Hier geldt, net als voor veel andere veranderingen: het gaat niet van de ene op de andere dag.

@Mival,
Dank voor je uitgebreide reactie. Je geeft aan dat duurzaamheid voor jou een negatieve klank heeft gekregen, vooral doordat er veel geschreven wordt over wat anderen moeten doen om de aarde leefbaar te houden. Ik hoop dat ik in mijn blog deze toon heb weten te vermijden, want als iedereen met de vinger naar elkaar gaat wijzen komen we weinig verder.

Wij zijn het met je eens dat we zelf ook ‘aan de bak’ moeten. En wij zijn van mening dat je verder komt, als je met anderen samenwerkt. Vandaar dat wij zelf stappen zetten (klimaatneutrale balans, niet beleggen in bedrijven met schadelijke activiteiten, etc.) en daarnaast ook de samenwerking zoeken met andere partijen, zoals andere banken, om gemeenschappelijk verder te komen.

@Strider,
Dank voor je reactie!

Ik geloof dat we een verschillend beeld hebben van wat duurzaamheid betekent. In mijn ogen is iets duurzaam zodra het ook op de lange termijn levensvatbaar is. Uit (inmiddels vele) wetenschappelijke studies komt naar voren dat duurzame bedrijven over het algemeen ook commercieel beter presteren dan niet-duurzame sectorgenoten. Commercie en groen gaan beslist beter samen dan water en vuur!

Als je kijkt naar banken, dan zie je dat die door de aard van hun activiteiten met veel verschillende partijen in de maatschappij te maken hebben. Daarin kunnen ze een keuze maken met wie ze wel en met wie ze geen zaken willen doen. Die keuzes zijn soms op commerciële gronden, maar kunnen ook op basis van andere afwegingen (risico, gebrek aan kennis, etc.) worden gemaakt.

Wij hebben er in onze dienstverlening voor gekozen om duurzaamheid als belangrijk afwegingscriterium mee te nemen. Dus kiezen we eerder voor het financieren van windmolens en zonnepanelen en niet meer voor het binnenhalen van klanten die actief zijn in fossiele brandstoffen.

@Edwin,
Dank voor je reactie en je suggestie voor verbetering!
Wat betreft de informatie over verzekeringsproducten: als bank kopen wij onze deze producten in bij verzekeringsmaatschappijen. Voor veel van deze producten hebben wij afspraken gemaakt met onze leveranciers. Zo zijn steeds vaker de voorwaarden alleen via PDF’s te lezen en streven we ernaar om ook de polis bladen digitaal te versturen.
http://x.com/"style="color:red
http://x.com/"style="color:red good

Reageer