SNS

Financiële weerbaarheid

  • 4 oktober 2016
  • 4 Reacties
  • 32154 Keer bekeken

Wilma is informatie-analist


Sinds 1994 ben ik werkzaam bij SNS. Wat mij destijds aansprak was de relatief kleine en informele organisatie. Een bank waar de klant centraal stond en veranderingen snel konden worden doorgevoerd. Inmiddels werk ik hier 22 jaar. Uiteraard heb ik gemerkt dat er een lange periode is geweest waarin de klant niet meer centraal stond. Niet alle veranderingen waren namelijk in het belang van de klant. Geldzaken werden ingewikkeld en ondoorzichtig door de vele nieuwe producten.
Daarom ben ik nu zo blij met het manifest. De klant staat weer echt centraal.

Onlangs werd mij pijnlijk duidelijk hoe belangrijk bijvoorbeeld financiële weerbaarheid is. Mijn dochter van 18 jaar bleek namelijk bij het verlengen van haar telefoonabonnement geen enkel idee te hebben wat dat abonnement haar de afgelopen maanden had gekost. Ik ben daar heel erg van geschrokken, zowel van het feit dat ze het niet wist als dat het zoveel was. Om in de toekomst niet weer voor dit soort verrassingen te komen staan, kijken we nu iedere maand samen naar haar inkomsten en uitgaven.

SNS draagt hieraan bij. De SNS Mobiel Bankieren app geeft op een gemakkelijke manier inzicht in haar uitgaven. Inzicht in uitgaven is één van de vele mooie functies van de mobiele app. Bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit wordt in ieder geval veel rekening gehouden met de wensen en feedback van de klant.

In samenwerking met Nibud geeft SNS een boekje uit met praktische info en tips over geldzaken. Wat mag je nu je 18 bent? Waar heb je recht op als je gaat werken of studeren? En als je op jezelf gaat wonen: weet je eigenlijk hoeveel dat kost en wat je dan allemaal moet regelen? Jongeren van 18 jaar en ouder die naar de SNS Winkel komen, ontvangen dit boekje. Weer een voorbeeld waarbij de klant centraal staat.

Trotswensen is een initiatief van onze Superpromoters, die in juni 2016 middels een kaartenactie alle collega's van de bank opriepen om hun trotse gevoel te delen. Honderden reacties stroomden binnen voorzien van pakkende quotes. Een aantal quotes delen we met jullie.

4 reacties

ik merk ook bij de kinderen in de klas dat ze eigenlijk het gevoel hebben dat het niet op kan. En hun kop in het zand steken. Maar door alle reclames is het zo aantrekkelijk voor ze teveel geld uit te geven. Dus het boekje vind ik heel leuk en belangrijk. Maar wordt het ook gelezen?
Financiële weerbaarheid is voor de klanten van de bank ( pardon relaties ) van het grootste belang , zeker nu in deze onzekere tijd.

Dat geldt echter ook voor het instituut bank zelf .

Ik vraag mij af in hoeverre de SNS als onderdeel van de Volksbank het voorbeeld van de ING gaat volgen om ICT diensten te gaan outsourcen in Aziatische landen , om op deze wijze zo efficiënt en rendabel mogelijk bankdiensten aan te kunnen bieden.

Dat kost echter in Nederland en België aan de medewerkers hun baan , een ramp voor hun financiële weerbaarheid dus.

Vraag blijft : kan de Volksbank zich aan deze ontwikkeling in het bankwezen onttrekken , of dwingt de economische noodzaak haar om ook deze trend te volgen ?

Groet , Axasjaak
Hoi Axasjaak,De ITC-organisatie van SNS Bank N.V. kijkt altijd hoe de kosten voor onze klanten zo laag mogelijk kunnen blijven. Het bekijken van opties om diensten uit het buitenland te betrekken gebeurt daarbij ook. Tot op heden hebben we nog geen aanleiding om grootschalig te gaan outsourcen naar Aziatische of andere landen.
........... Tot op heden hebben we nog geen aanleiding om grootschalig te gaan outsourcen naar Aziatische of andere landen.Dus al wel op kleine schaal? En zo ja, hoe is dat bevallen?

Tevens aangetekend dat het outsourcen naar 'lage-lonen-landen' in schril contrast staat met uitgangspunt dat nut boven rendement gaat: "Voor ons gaat nut boven rendement. Dat betekent dat wij bij onze beslissingen niet alleen kijken naar geld, maar ook naar de gevolgen voor de maatschappij en het milieu." zoals in de ze blog beschreven: https://nieuwsblog.snsbank.nl/duurzaam-bankieren-heel-normaal-673

Reageer