SNS

Terug naar onze roots

  • 24 januari 2017
  • 0 Reacties
  • 25947 Keer bekeken

Sinds 2012 hebben we een manifest met als als titel 'Bankieren met de menselijke maat'. Het is de leidraad van ons denken en doen. Ons gedrag. Het gaat over hoe we met klanten omgaan en hoe we onze rol in de maatschappij zien. We willen hier graag met jullie, onze klanten, over in gesprek. Dit doen we met de Trotswensen van onze collega's.

Trotswensen is een initiatief van onze Superpromoters, een enthousiaste groep medewerkers, die met een kaartenactie alle collega's van de bank opriepen om hun trotse gevoel te delen. Deze verhalen van de medewerker delen we met jullie.


Onbeschreven manifest


Ruim 29 jaar geleden ben ik gestart bij de Gelders - Utrechtse Spaarbank. Het was en is eigenlijk mijn tweede baan. Ik ben begonnen als baliemedewerkster. Ook toen hadden wij eigenlijk al een onbeschreven manifest. We stelden onze klanten centraal. We kenden de achtergrond van de meeste klanten. En als je de klant aan de balie aan het helpen was, ging je in gesprek over alledaagse zaken met de klant. Dat was ons klanteninformatie systeem.

Het goede doel


Als er in de wijk voor een goed doel werd gecollecteerd telden de bankmedewerkers alle, ruim honderd, collectebussen. De collectanten mochten erbij zijn als hun/haar collectebus werd geteld in onze geldtelmachine, want ze waren maar wat benieuwd hoeveel ze hadden opgehaald. Toch bleek dat iets teveel van het goede. Achterin het bankkantoor waren collectanten aanwezig en dat was om verschillende reden niet wenselijk. De jaren daarna hebben we het anders gedaan. Maar het geld voor het goede doel waarvoor werd gecollecteerd, stortten wij netjes via een tussenrekening door naar de bank van het goede doel. We berekenden hiervoor geen kosten.

Maatschappelijke betrokkenheid


Waarom wij dat deden? Maatschappelijke betrokkenheid. Dit voorbeeld past nu niet meer in deze tijd. Het is van belang dat je met de tijd meegaat. Ouderen helpen met internetbankieren, dat is iets van deze tijd. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. De cirkel is wat dat betreft weer rond. SNS gaat weer terug naar de roots, maar dan wel in deze tijd. En dat is goed!

0 reacties

Geen reactie

Reageer