SNS

What’s in a name? Verder onder de naam van de Volksbank

  • 28 september 2016
  • 0 Reacties
  • 26323 Keer bekeken

Dinsdagmiddag 27 september, om iets voor zes uur, hebben we de nieuwe familienaam van onze vier bankmerken onthuld: de Volksbank!. Toen ik de suggestie voor deze naam voor het eerst hoorde was ik gelijk enthousiast. Het draagt zo goed uit wat wij voor bank willen zijn, voor wie wij een bank willen zijn. Bankieren met de menselijke maat, een gewone bank waar mensen zich thuis voelen, een bank voor iedereen in Nederland. Voor alle duidelijkheid, het merk SNS zal naast ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank gewoon blijven bestaan, enkel onze familienaam, voorheen SNS Bank NV, verandert.

Bankieren met de menselijke maat. Dat is onze missie, dat is wat wij dag in dag uit willen doen. Iedereen heeft met geld te maken, geld speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Als bank willen wij financiële diensten verlenen op een wijze die oplossingen biedt voor maatschappelijke thema’s en waardoor iedereen zo goed mogelijk aan die samenleving kan deelnemen. Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame samenleving, voor de wereld van morgen, wonen in een eigen huis mogelijk maken, in de nabijheid van gemeenschappen aanwezig zijn en meedenken met de portemonnee. Begrip hebben voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan en daar oplossingen voor bieden. Vaak zal een klant zijn eigen keuzes kunnen maken. Dan geven wij advies, verlenen wij de financiële diensten die daar bij horen en hebben wij een faciliterende rol. Maar, in het economisch leven gaat het niet altijd goed, soms mensen komen – vaak tijdelijk – in financiële problemen door voor de hand liggende oorzaken of soms ook gewoon pech met ongewone en leven veranderende situaties tot gevolg. Hoe gaan we daar mee om? Uiteraard is iedereen in eerste instantie verantwoordelijk voor de risico’s die hij loopt. Maar, niet alleen. Een bank heeft ook een grote verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen van wat er in iemands leven gebeurt. Wel willen maar niet aan je verplichtingen kunnen voldoen is niet alleen een risico voor klanten. Het is ook een risico voor een bank, een risico dat wij bewust zijn aangegaan en dat ons verplicht tot het juiste gedrag. In de manier waarop wij met de kansen, uitdagingen en risico’s om willen gaan dragen wij onze missie uit: bankieren met de menselijke maat.

Wij hebben voor de naam van de Volksbank gekozen omdat die uiting geeft aan wat wij vandaag en morgen willen zijn. Of beter gezegd, een familienaam die past bij de maatschappelijke rol die wij als bank, als familie van vier merken, willen vervullen. Een bank voor iedereen.

Een voor de hand liggende vraag is: en wat gaat er dan veranderen? Dat licht ik graag toe aan de hand van twee uitgangspunten: het principe van gedeelde waarde en het omdraaien van het bankmodel.

Het eerste uitgangspunt is het principe van gedeelde waarde. Bij het verlenen van de financiële diensten zullen voortdurend beslissingen moeten worden genomen. Wij willen onze beslissingen zodanig gaan nemen dat de totale waarde van het economisch nut voor de klant, de verantwoordelijkheid voor de samenleving, de zingeving voor de medewerker en het financieel rendement voor de aandeelhouder wordt geoptimaliseerd. De te behalen winst is dus niet het enige waar wij onze besluiten op baseren. Een klimaat neutrale balans tot doel hebben, een werkgever zijn die meer biedt dan een goed betaalde baan, de financiële weerbaarheid vergroten door financiële educatie en schuldhulp, veilig zijn zonder bonuscultuur en een voorspelbare winst nastreven die niet gemaximeerd hoeft te worden. Het is allemaal even belangrijk als het gaat om het optimaliseren van de totale waarde.

Het tweede uitgangspunt is het omdraaien van het bankmodel. Als wij het contact met onze klanten zo gaan inrichten dat wij beginnen bij hun behoeftes dan horen daar concrete doelen en beloftes bij. Als iedereen een bankrekening nodig heeft dan moeten wij die betaalbaar houden en voor iedereen aantrekkelijk maken. Als iemand geld wil sparen dan moeten wij dat veilig bewaren, er een zo goed mogelijke vergoeding voor geven en er verantwoorde dingen mee doen. Als iemand besluit om in een eigen huis te wonen en wij verstrekken een lening dan moeten wij hem niet op straat zetten als de rente en aflossing niet meer kunnen worden betaald. Het is noodzakelijk om met deze financiële diensten een gezonde winst te maken maar wij willen op geen enkele manier risico’s toevoegen om daarenboven nog een keer extra geld met geld te verdienen. Wij zijn ervan overtuigd dat er behoefte is aan een bank die uitsluitend de essentiële financiële diensten verleent, die daar zo min mogelijk risico’s aan toevoegt en die concrete beloftes doet over hoe de diensten worden verleend.

Wij zijn niet van gisteren. Wij zijn bijna tweehonderd jaar geleden ontstaan uit regionale spaarbanken. Om goed te passen op het geld van Nederlanders. Vandaag richten wij ons op particulieren, op consumenten, zelfstandig ondernemers en het midden- en kleinbedrijf met drie eenvoudige kernproducten: betalen, sparen en hypotheken en met advies op momenten dat er financiële keuzes moeten worden gemaakt. Wij doen dat vandaag – en wij blijven dat doen – met vier onderscheidende merken:
  • Met ASN Bank
  • Met RegioBank
  • Met SNS
  • Met BLG Wonen


Deze vier bankmerken bedienen hun klanten ieder vanuit een onderscheidende merkbelofte, zij versterken elkaar en werken vanuit de gezamenlijke missie en ambitie.

De naam van de Volksbank hebben we uitgebreid getest en ’door de bank genomen’ waren de reacties heel positief. En, zoals ik in het begin van deze blog opmerkte: ik was gelijk enthousiast over onze nieuwe familienaam. Ik hoor ook graag wat jullie van onze nieuwe naam vinden. Dus bij deze, van harte uitgenodigd om een reactie te plaatsen!

0 reacties

Geen reactie

Reageer