SNS

What’s in a name? Verder onder de naam van de Volksbank

  • 28 september 2016
  • 18 Reacties
  • 33894 Keer bekeken

Dinsdagmiddag 27 september, om iets voor zes uur, hebben we de nieuwe familienaam van onze vier bankmerken onthuld: de Volksbank!. Toen ik de suggestie voor deze naam voor het eerst hoorde was ik gelijk enthousiast. Het draagt zo goed uit wat wij voor bank willen zijn, voor wie wij een bank willen zijn. Bankieren met de menselijke maat, een gewone bank waar mensen zich thuis voelen, een bank voor iedereen in Nederland. Voor alle duidelijkheid, het merk SNS zal naast ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank gewoon blijven bestaan, enkel onze familienaam, voorheen SNS Bank NV, verandert.

Bankieren met de menselijke maat. Dat is onze missie, dat is wat wij dag in dag uit willen doen. Iedereen heeft met geld te maken, geld speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Als bank willen wij financiële diensten verlenen op een wijze die oplossingen biedt voor maatschappelijke thema’s en waardoor iedereen zo goed mogelijk aan die samenleving kan deelnemen. Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame samenleving, voor de wereld van morgen, wonen in een eigen huis mogelijk maken, in de nabijheid van gemeenschappen aanwezig zijn en meedenken met de portemonnee. Begrip hebben voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan en daar oplossingen voor bieden. Vaak zal een klant zijn eigen keuzes kunnen maken. Dan geven wij advies, verlenen wij de financiële diensten die daar bij horen en hebben wij een faciliterende rol. Maar, in het economisch leven gaat het niet altijd goed, soms mensen komen – vaak tijdelijk – in financiële problemen door voor de hand liggende oorzaken of soms ook gewoon pech met ongewone en leven veranderende situaties tot gevolg. Hoe gaan we daar mee om? Uiteraard is iedereen in eerste instantie verantwoordelijk voor de risico’s die hij loopt. Maar, niet alleen. Een bank heeft ook een grote verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen van wat er in iemands leven gebeurt. Wel willen maar niet aan je verplichtingen kunnen voldoen is niet alleen een risico voor klanten. Het is ook een risico voor een bank, een risico dat wij bewust zijn aangegaan en dat ons verplicht tot het juiste gedrag. In de manier waarop wij met de kansen, uitdagingen en risico’s om willen gaan dragen wij onze missie uit: bankieren met de menselijke maat.


Wij hebben voor de naam van de Volksbank gekozen omdat die uiting geeft aan wat wij vandaag en morgen willen zijn. Of beter gezegd, een familienaam die past bij de maatschappelijke rol die wij als bank, als familie van vier merken, willen vervullen. Een bank voor iedereen.

Een voor de hand liggende vraag is: en wat gaat er dan veranderen? Dat licht ik graag toe aan de hand van twee uitgangspunten: het principe van gedeelde waarde en het omdraaien van het bankmodel.

Het eerste uitgangspunt is het principe van gedeelde waarde. Bij het verlenen van de financiële diensten zullen voortdurend beslissingen moeten worden genomen. Wij willen onze beslissingen zodanig gaan nemen dat de totale waarde van het economisch nut voor de klant, de verantwoordelijkheid voor de samenleving, de zingeving voor de medewerker en het financieel rendement voor de aandeelhouder wordt geoptimaliseerd. De te behalen winst is dus niet het enige waar wij onze besluiten op baseren. Een klimaat neutrale balans tot doel hebben, een werkgever zijn die meer biedt dan een goed betaalde baan, de financiële weerbaarheid vergroten door financiële educatie en schuldhulp, veilig zijn zonder bonuscultuur en een voorspelbare winst nastreven die niet gemaximeerd hoeft te worden. Het is allemaal even belangrijk als het gaat om het optimaliseren van de totale waarde.

Het tweede uitgangspunt is het omdraaien van het bankmodel. Als wij het contact met onze klanten zo gaan inrichten dat wij beginnen bij hun behoeftes dan horen daar concrete doelen en beloftes bij. Als iedereen een bankrekening nodig heeft dan moeten wij die betaalbaar houden en voor iedereen aantrekkelijk maken. Als iemand geld wil sparen dan moeten wij dat veilig bewaren, er een zo goed mogelijke vergoeding voor geven en er verantwoorde dingen mee doen. Als iemand besluit om in een eigen huis te wonen en wij verstrekken een lening dan moeten wij hem niet op straat zetten als de rente en aflossing niet meer kunnen worden betaald. Het is noodzakelijk om met deze financiële diensten een gezonde winst te maken maar wij willen op geen enkele manier risico’s toevoegen om daarenboven nog een keer extra geld met geld te verdienen. Wij zijn ervan overtuigd dat er behoefte is aan een bank die uitsluitend de essentiële financiële diensten verleent, die daar zo min mogelijk risico’s aan toevoegt en die concrete beloftes doet over hoe de diensten worden verleend.


Wij zijn niet van gisteren. Wij zijn bijna tweehonderd jaar geleden ontstaan uit regionale spaarbanken. Om goed te passen op het geld van Nederlanders. Vandaag richten wij ons op particulieren, op consumenten, zelfstandig ondernemers en het midden- en kleinbedrijf met drie eenvoudige kernproducten: betalen, sparen en hypotheken en met advies op momenten dat er financiële keuzes moeten worden gemaakt. Wij doen dat vandaag – en wij blijven dat doen – met vier onderscheidende merken:

  • Met ASN Bank
  • Met RegioBank
  • Met SNS
  • Met BLG Wonen

Deze vier bankmerken bedienen hun klanten ieder vanuit een onderscheidende merkbelofte, zij versterken elkaar en werken vanuit de gezamenlijke missie en ambitie.

De naam van de Volksbank hebben we uitgebreid getest en ’door de bank genomen’ waren de reacties heel positief. En, zoals ik in het begin van deze blog opmerkte: ik was gelijk enthousiast over onze nieuwe familienaam. Ik hoor ook graag wat jullie van onze nieuwe naam vinden. Dus bij deze, van harte uitgenodigd om een reactie te plaatsen!

18 reacties

Reputatie 2
Wij hebben voor de naam van de Volksbank gekozen omdat die uiting geeft aan wat wij vandaag en morgen willen zijn. Of beter gezegd, een familienaam die past bij de maatschappelijke rol die wij als bank, als familie van vier merken, willen vervullen. Een bank voor iedereen.

Het tweede uitgangspunt is het omdraaien van het bankmodel. Als wij het contact met onze klanten zo gaan inrichten dat wij beginnen bij hun behoeftes dan horen daar concrete doelen en beloftes bij.


Hierboven twee zinsneden uit de blog van Maurice Oostendorp die me aanspreken. Een bank die uitgaat van de behoeften van de klant. En zou de naam Volksbank ook al een hint zijn in de richting van een nutsbank over afzienbare tijd? Goed op weg naar een NORMALE bank!
Tsja, wat moet ik daar nu van denken. De vorige naam (SNS Bank N.V.) was wel verwarrend, want als er over de SNS gesproken werd, was het niet altijd duidelijk of het over de SNS-bank ging of over de overkoepelende organisatie. Deze verwarring is nu verdwenen.
Dan wat de naam betreft, doet die mij denken aan de Duitse Volksbank. Dat zal dus nog wel even wennen worden voor mij.
Verder zijn de zgn. redenen en achtergronden van deze naamsverandering leuk en aardig, maar het zijn toch de mensen in de dagelijkse praktijk die het beleid moeten uitvoeren. Of zoals ze het in Rotterdam zeggen: niet l*ll*n, maar poetsen!
En het laatste dat opvalt is dat de Volksbank zich gaat richten op betalen, sparen en hypotheken.
Betekent dit dat verzekeren en beleggen op termijn geheel gaan verdwijnen uit het aanbod?

Tot slot wens ik alle medewerkers heel veel succes en bovenal veel werkplezier onder deze 'nieuwe' werkgever.
Reputatie 2
Badge
Ik begrijp dat je als CEO niet het achterste van je tong kan laten zien, maar dit verhaal heeft wel een heel veilig marketing gehalte. Alle buzzwoorden, zoals menselijke maat, duurzaam, verantwoordelijkheid, zingeving enz.staan er in. Mijn bingokaart is wel vol.
Niet dat het perse een slechte aftrap is, maar dit verhaal staat en valt wel bij de uitwerking. Op het moment dat er echt keuzes gemaakt worden. Want soms moet je echt kiezen tussen je klanten, je aandeelhouders of het milieu. Bijvoorbeeld.
Ik kan me wel vinden in de opmerking van Eva.

NLFI is van oordeel dat SNS Bank meer tijd nodig heeft om een sterke positie binnen het Nederlandse bankenlandschap te verwerven en momenteel nog niet gereed is voor een exit. Sinds de nationalisatie van SNS REAAL zijn de financiële en operationele resultaten van de bank verbeterd, maar de bank wordt nog steeds geconfronteerd met een aantal operationele en structurele uitdagingen.
Uit Samenvatting en Conclusies van Advies toekomstopties SNS Bank (1 juli 2016).

Mijn vraag is aan dhr Oostendorp is, hoe moet ik deze naamsverandering zien binnen het "Spot On" traject. Wat veel klanten willen is een nutsbank, maar dat vind ik niet terug in het verslag van NLFI, bij verkoop van "De Volksbank" aan één andere partij kunnen de mooie woorden die Volksbank dragen zo weer van character veranderen. Misschien is verkoop aan particulieren nog acceptabel.
Verder zijn de zgn. redenen en achtergronden van deze naamsverandering leuk en aardig, maar het zijn toch de mensen in de dagelijkse praktijk die het beleid moeten uitvoeren. Of zoals ze het in Rotterdam zeggen: niet l*ll*n, maar poetsen!

Ik was gisteren in de zeer bijzondere en bevoorrechte positie dat ik aanwezig mocht zijn bij de onthulling. Als geen ander vind ik dat het grote woorden en voornemens zijn die worden geuit. En het wordt voor de hele organisatie een enorme kluif om het te gaan verwezenlijken. Maar zonder doel of opdracht kom je nergens, dus dit is een goed begin.
Al is een het woord begin niet goed gekozen. De laatste 2 jaar heb ik als lid van de klantenraad van SNS mogen ervaren dat de medewerkers wel degelijk van goede wil zijn, niet alleen aan winstmaximalisatie denken, maar ook aan de positie van de klant en maatschappij. Dat door het moederbedrijf dit nu verder wordt ingebed in de totale organisatie bij alle 4 de merken is een goed uitgangspunt/streven.

Wat mij echter voor en na de officiële onthulling opviel tijdens de gesprekken die ik had met een aantal aardige medewerkers (niet gearrangeerd en niet in de context van de onthulling) dat de sfeer, werkwijzen en de positie van de klant al in de lijn van de maatschappelijke, duurzame en mensgerichte bank liggen. Dat is een opsteker voor alle medewerkers en een bevestiging van de ervaringen als klantenraad lid!

Maar onderaan de streep is er nog veel te doen en ik hoop en verwacht dat de klantenraad van SNS de resultaten en voortgang in het proces kritisch kan volgen, beoordelen en vooral de stem van de klant kan laat horen.... in het omgedraaide bankmodel waar Maurice het over heeft gehad. En wellicht geeft dit nieuwe model wat vanuit de klantbehoefte wordt georganiseerd (vrijlijk gekopieerd uit de speech....) een nieuwe of extra dimensie voor de klantenraad.

Kortom: de tijd zal het leren, goede uitgangspunten, maar nog heel veel werk te doen.
Tsja, zo´n extra uitnodiging om te reageren kan ik al helemaal niet afslaan.
Ik woon in Duitsland en kom dus regelmatig de Volksbank tegen.
In eerste instantie vind ik de naam wat oubollig, beladen (het "Volkse" enz.), ouderwets. Het doet ook wel een beetje (teveel?) aan het "verleden" denken. Ik merk hier trouwens niets van een "beladen naam "Volksbank".
Des te meer grond om flink aan de "verjongingskuur" te (blijven) werken.
Ik heb al vaker aangegeven dat het lastig is een groot schip (en dat is de SNS als bedrijf echt wel) op een gewenste koers te krijgen, maar vooral dan te houden. Dat alle "onderdelen" (vooral alle medewerkers) nu duidelijk de koers wordt voorgehouden, maakt de kopers wel steviger.
Verder is het natuurlijk vooral het "doen" wat de klant ziet van die koers. De klant verwachting licht behoorlijk hoog en is vooral geladen met veel wantrouwen.
Door al teveel "grote woorden en teksten" te gebruiken worden veel klanten er niet echt beter van overtuigd dat "de SNS" (tenslotte zijn we hier in de SNS community) een andere koers (wil) vaart.
Dus wederom; aan het werk!
Groet,
Ben 🆒
Ps ik zag dat Maurice inmiddels ook lid is van de community. Ondanks dat het nogal "gevaarlijk" kan zijn, daag ik hem hierbij uit zich hier vooral ook persoonlijk te uiten. Een leuk aanvang? Feliciteer het community lid van de maand https://forum.snsbank.nl/koffiekamer-44/nomineer-sns-communitylid-de-maand-7952?sort=dateline.desc#comments]hier
Reputatie 2
Ooit, begin jaren 50 vorige eeuw, werd ik lid van de NUTS !! spaarbank en kreeg een ijzeren spaarpot. Eenmaal per jaar werd die bij de bank geleegd en op je spaarbankboekje bijgeschreven. Als beloning kreeg je dan een boek. (een van die boeken heb ik nog steeds). En rente!!
Ik herinner mij de eenvoud en duidelijkheid van die "Volks"bank. Van bonussen en graaicultuur had nog niemand gehoord.
Ik vind de naam Volksbank goed gekozen. Schept wel verplichtingen. Ga door op de huidige weg en maak er een normale bank van. Waar ook de directie normaal zijn werk doet voor zijn salaris (niet gering maar bij goed werk heb ik daar geen enkel probleem mee) zonder bonussen. Overigens heb ik in al mijn simpelheid nooit begrepen waarom je buiten je riante salaris ook nog tonnen/miljoenen extra moet verdienen. Dat krijgen de hard werkende medewerkers toch ook niet. Terwijl zij er misschien nog wel meer recht op zouden hebben.
Toonengels,

Voor mij klinkt het als terug naar de basis, Bonds Spaarbank de bank voor de "gewone man".
Als je dan ook weer de normale zaken kunt doen, zoals contant geld storten en opnemen dan ben ik zeker tevreden.
Badge
Heel veel lovende woorden en wat mij betreft ook zeker op zijn plaats voor de medewerkers van de bank die de afgelopen jaren een enorme transitie best wel goed hebben verwerkt en doorstaan, juist elke vorm van aandacht voor deze mensen mis ik sterk ik het betoog van de CEO.
Met eRik19 denk ik echter wat verder en kom dan op nog een lege plek in het betoog van de CEO uit.
De gedachten die hij uit en die ook al behoorlijk breed worden uitgedragen bewonder ik - laat daar geen misverstand over bestaan - maar het zou ook van realisme getuigen wanneer de CEO zich ook gerealiseerd zou hebben dat deze waarden, maar zeker de mate waarin ze al worden uitgevoerd in Nederland redelijk uniek mogen worden genoemd. Die vaststelling zou hem en de zijnen er ook toe hebben kunnen gebracht om na te denken over het behoud hiervan in de toekomst.
Ik bedoel dan dat er nagedacht zou kunnen zijn over aan eventueel wie men verkocht wilt worden als die situatie zich aanbiedt en onder welke voorwaarden.
Daarover lees ik helemaal niets bij de CEO en dat maakt mij bezorgd want door redenerend zou de bank met al zijn - in elk geval door mij bewonderde principes - zo maar weer kunnen worden verkocht aan een andere bank met geheel andere of veel minder principes.
Het had de CEO gesierd indien hij en de zijnen hierbij hadden stilgestaan.
Ik denk, dat alles valt of staat met hoe de medewerkers met de klanten omgaan. Hiervoor was ik tot volle tevredenheid bij de Rabobank vanwege de persoonlijke benadering. Toen ik wegging bij de Rabobank (om reden, dat men (andere medewerkers / directeur) niet goed omging met mij als klant) was er geen enkele medewerker die vroeg waarom ik wegging. Het interesseert ze kennelijk niet eens.
Een mooi toekomstgericht verhaal. Met zoals SNS zich nu naar buiten toont, lijkt het erop of SNS in de gaten heeft hoe ook zij in het verleden soms zeer onzorgvuldig (alleen op eigen belang gericht) heeft gehandeld en dat tij echt wil keren. Ik hoop echter wel dat SNS ook haar verantwoordelijkheid neemt voor de in het verleden gemaakte fouten, waardoor klanten financiële schade hebben opgelopen. Zelf heb ik nog een hypotheek die ik eigenlijk niet meer had hoeven hebben als SNS destijds zorgvuldiger was geweest bij het verstrekken van hoge hypotheken op basis van verhalen en berekeningen van (dubieuze) tussenpersonen en zelf ook onderzoek had gedaan. Dan zat een aantal klanten en ex-klanten er nu beter financieel bij. Overigens heeft het Gerechtshof Arnhem dat ook bevestigd.
Ondanks dit verhaal ben ik altijd klant gebleven van SNS en toen ik zo'n 6 jaar geleden goed advies nodig had vanwege stoppen met werken, was SNS de enige bank die netjes en correct reageerde op mijn vragen. De andere banken lieten het toen nog volledig afweten en ik kreeg helemaal geen reactie of een reactie die volstrekt onder de maat was (geen antwoord op de vragen die ik stelde, maar een eigen verhaal waar ik niets aan had).
Tot slot hoop ik dat de Volksbank eigendom blijft van de Nederlandse staat of beter gezegd van alle Nederlanders.
Echt mooi om te zien dat ook de CEO bereid is wat van zichzelf te laten zien, en het "Volk :D" wil informeren over de weg die de bank is ingeslagen.

De vier banken die zich mogen scharen onder de naam Volksbank, zijn stuk voor stuk bijzonder bijzonder te noemen. En dat zit hem voornamelijk in de betrokkenheid richting de klant, en de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De volgende blog ga ik zeker lezen !
In eerste instantie komt de naam Volksbank wel behoorlijk archaïsch over , maar ach , dat is een kwestie van wennen.
De inhoud van de boodschap van Maurice Oostendorp komt behoorlijk aansprekend over.
De lakmoesproef komt als de certificaten van aandelen Volksbank bij een emissie betrokken gaan worden.
J. v.d. Heiden zegt daarover "Tot slot hoop ik dat de Volksbank eigendom blijft van de Nederlandse staat of beter gezegd van alle Nederlanders" . Daar ben ik het geheel mee eens.
Het zou positief als in het bijzonder cliënten van de betrokken Volksbank-ondernemingen in staat gesteld zouden worden een deelneming zouden kunnen verwerven tegen iets gunstiger voorwaarden. Pikant puntje hierbij is dat zelf beleggen op de beurs bij de SNS niet eens meer mogelijk is.
Ik ieder geval wens ik de Volksbank alle voorspoed toe !
Groeten , Axasjaak
Ben in de jaren 60 begonnen bij de Postbank (Giro). Na de fusie Postbank met de ING ben ik tandenknarsend mee opgegaan in het nieuwe ING. Wat was deze ING bank onpersoonlijk en vooral niet meedenkend met de (eenvoudige) klanten zoals ik. Na het zoveelste akkefietje overgestapt naar de SNS Bank.
Wat een verademing. Maanden na de overstap wist de medewerker van SNS nog steeds waarover ik destijds contact had opgenomen. Hou dit vol ook na de naamsverandering.
Ik hoop dat de SNS bank niet uitgroeit tot zo'n product als de ING waar winstmaximalisatie voorop staat teneinde zichzelf maar zo veel mogelijk bonussen te kunnen uitkeren. Stiekem hoop ik dat de Nutsfunctie bij de SNS Bank voorop blijft staan waarbij er best winst gemaakt mag worden maar voorzichtig zal worden gehandeld richting risico dragende transacties. De nieuwe naam Volksbank doet vermoeden (hoop ik) dat SNS een bank wordt voor de gewone Nederlander.
Verder wens ik de Volksbank alle voorspoed toe.
Groeten, Arie B
Naamsverandering ......gaat klant dus weer geld kosten !!
Reputatie 4
Badge +1
Ik lees dit nu pas. Maurice, bedankt voor je blog.
En mooi nieuws, Volksbank lijkt me een mooie nieuwe naam, maar wel eentje die komt met verplichtingen!

Wie weet is SNS als onderdeel van de Volksbank wel echt op weg een NUTS bank te worden...
Heb nu pas deze topic "ontdekt".
Ook ik had een deja-vu gevoeld bij de naam Volksbank. Ook een beetje Germaans. Maar het past wel in mijn ideaal van wat we een normale bank zijn gaan noemen. Kortom: prima.
Dat ik mijn spaarrekening bij ASN heb past hier ook goed bij. Boven de garantiegrens kom ik toch niet...

Ben in de jaren 60 begonnen bij de Postbank (Giro). Na de fusie Postbank met de ING ben ik tandenknarsend mee opgegaan in het nieuwe ING. Wat was deze ING bank onpersoonlijk en vooral niet meedenkend met de (eenvoudige) klanten zoals ik. Na het zoveelste akkefietje overgestapt naar de SNS Bank.
Wat een verademing. Maanden na de overstap wist de medewerker van SNS nog steeds waarover ik destijds contact had opgenomen. Hou dit vol ook na de naamsverandering.


Mijn ervaring is precies dezelfde.

Overigens is een beetje vooruit denken niet overbodig (regeren heet dat, geloof ik).
Niet alleen de zorgen over een potentiele koper van SNS na een beursgang, maar ook andere fundamentele vragen, zoals Eva die heeft gesteld aan Patrick over het verzamelen van klantgegevens, zouden in alle overwegingen al lang beantwoord moeten zijn, lijkt me.

Maar de start is goed.
Jammer dat er nergens gemeld wordt dat de 4 bedrijven onder de zelfde banklicentie gaan werken. Dit heeft consequenties voor mensen die rekeningen wilde spreiden om volledig gebruik te maken van de bankgarantie.

Reageer