SNS

Ontwikkelingen Depositogarantiestelsel

  • 6 maart 2015
  • 1 Reactie
  • 1630 Keer bekeken

Uit de consumentengeldgids heb ik vernomen dat de collectieve garantieregeling banken binnenkort , waarschijnlijk al per 1 juli 2015 , behoorlijk wordt gewijzigd
en dit zou voor consumenten een verbetering inhouden.
Zou het niet zinvol zijn als de SNS ( Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken ) , als dè spaarexpert haar klanten informeert over deze op handen zijnde wijzigingen
in dit belangrijke depositogarantiestelsel ?

1 reactie

Uit de consumentengeldgids heb ik vernomen dat de collectieve garantieregeling banken binnenkort , waarschijnlijk al per 1 juli 2015 , behoorlijk wordt gewijzigd
en dit zou voor consumenten een verbetering inhouden.
Zou het niet zinvol zijn als de SNS ( Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken ) , als dè spaarexpert haar klanten informeert over deze op handen zijnde wijzigingen
in dit belangrijke depositogarantiestelsel ?

Hoi Axasjaak,
Zou je kunnen toelichten wat er voor de consument zo belangrijk aan is?
Ik heb even bij de DNB gekeken hier en daar, maar ik vind voor de consument geen belangrijke wijzigingen. Voor een bank zijn er denk ik twee:
- Vanaf 1 juli 2015 zal het  depositogarantiestelsel ex-ante worden gefinancierd. Dit betekent, dat banken een periodieke bijdrage zullen leveren aan het depositogarantiefonds.
- 1 juli 2015 zullen ook grote, niet-financiële ondernemingen onder de werking van het depositogarantiestelsel vallen.
Als consument vind ik dit niet zo heel spanned.

Ik zou wel willen weten of het gestortte kapitaal op de balans van de bank mag blijven staan.

Reageer