SNS

Premieberekening inboedelverzekering verschilt per huisnummer

  • 28 augustus 2015
  • 54 Reacties
  • 20408 Keer bekeken


Toon eerste bericht
This topic has been closed for comments

54 reacties

Hoi Eva,

We hebben je in algemene zin iets kunnen vertellen over de premieopbouw bij inboedelverzekeringen. Ik hoop dat het daarmee iets duidelijker is geworden. De door jou genoemde “heikele punten” zijn voor mij ook lastig. Daarom laat ik er hier een specialist naar kijken. Deze collega kan zien wat hier mogelijk aan de hand is. Ik verwacht dat ik je uiterlijk medio volgende week uitsluitsel kan geven.
Reputatie 2
Badge
Hoi Eva,

We hebben je in algemene zin iets kunnen vertellen over de premieopbouw bij inboedelverzekeringen. Ik hoop dat het daarmee iets duidelijker is geworden. De door jou genoemde “heikele punten” zijn voor mij ook lastig. Daarom laat ik er hier een specialist naar kijken. Deze collega kan zien wat hier mogelijk aan de hand is. Ik verwacht dat ik je uiterlijk medio volgende week uitsluitsel kan geven.


Bedankt voor je moeite!
Hoi Eva,

Zoals beloofd, ontvang je van ons nog een antwoord op de vraag waarom er een verschil is tussen de premie van bijvoorbeeld 39a en 79a. Je weet inmiddels dat wij de premie baseren op gegevens die jij invult (postcode, huisnummer(toevoeging), geboortedatum en samenstelling huishouden), maar ook op gegevens over het huishouden die wij zelf hebben. Al die gegevens samen bepalen het risicoprofiel en daarmee de premie.

Je geeft aan dat de woningen van 39a en 79a nagenoeg hetzelfde zijn (zelfde postcode, verdieping, verkoopprijs etc). Toch is dat niet het geval. De woning is misschien op een aantal punten vergelijkbaar, maar het huishouden is anders. Deze gegevens vul jij niet in op onze website, maar wegen wij wel mee in de premieberekening. Simpel gezegd: op 39a woont een andere bewoner/gezin dan op 79a met dus -meestal- ook een andere premie.

Nu wil je natuurlijk ook weten welke specifieke factoren op huishoudniveau van invloed zijn en hoe zwaar die wegen. Dat is wat we eerder al aangaven ‘het kijkje onder de motorkap’. Niet alleen jij maar ook onze concurrenten zijn daar benieuwd naar. Die details geven we niet prijs. Vergelijk het met Coca Cola die het ‘geheime recept’ niet deelt met de rest van de wereld. Uiteraard zijn we wel duidelijk over de hoogte van de premie de voorwaarden. In sommige gevallen kan het voor klanten interessant zijn om de premie te vergelijken met andere aanbieders.
Badge +1
Deze procedure klinkt een beetje vreemd.
1. Je mag invullen wat je wilt maar wij hebben onze eigen gegevens (geheim?) en die gebruiken we; we vertrouwen je toch niet.
2. Het systeem is dus ontoereikend voor de evaluatie van een toekomstige situatie voor jou (bv je gaat verhuizen), wat wel weer gebruikelijk is voor het verkennen van hypotheken.
3. Het systeem is niet transparant, welke gegevens denken de verzekering over mij te hebben, hoe kunnen die accuraat zijn als ze me toch niet geloven.
4 Dit doet me sterk denken aan de BKR registratie van allerlei zaken. Probeer daar maar eens iets gecorrigeerd te krijgen.... Maar daar kun je wel gelukkig inzicht in jou persoonlijke situatie krijgen (wel effe betalen, natuurlijk).
5 Ik ben wel benieuwd of je de gegevens die over je huidige adres geregistreerd staan kunt opvragen en corrigeren.

P.S.
Ik hoorde van een collega dat hij bijna geen telefoonabonnement kon afsluiten na verhuizen omdat het adres besmet was... Dit kan je blijkbaar jaren blijven achtervolgen. Dus toch uitkijken als je een huis koopt via openbare executie...
Reputatie 2
Badge
Ik wacht even met meer inhoudelijk antwoorden totdat ik meer tijd heb en mijn bloeddruk weer normaal is maar ondertussen lijkt me dit wel leuk als entertainment:

http://www.klachtenkompas.nl/sns-bank/niet-nakomen-van-telefonische-en-email-toezegging-inzake-lagere-premie-inboedelverzekering

KLACHT 20-12-2013 via email gevraagd waarom er verschil in premie is tussen gelijkwaardige galerijflats.(mijn flat nr. 174 eur 10,47 en nr.168 eur 8,55).
2-1-2014 beantwoord met nietszeggende email van [naam verwijderd]. Mijn ongenoegen over de beantwoording dezelfde dag direkt per email medegedeeld. 6-1-2014 gebeld door K[naam verwijderd] . Uitzoeken zou veel werk zijn. Bood spontaan aan de premie te verlagen naar eur 8,55 per maand. 7-1-2014 mevrouw [naam verwijderd] bevestigd per email de verlaging (geofactor aangepast).Beste Joyce en Olaf,
Ik ben nu al 7 MAANDEN bezig om duidelijkheid te krijgen omtrent mijn klacht. De enige reactie van SNS Bank Webcare is dat u het vervelend voor mij vindt, een collega het zo SNEL mogelijk gaat uitzoeken en dat ik vooral nog even GEDULD moet hebben. Is er nu niemand bij de SNS-organisatie die eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt en de zaak DEFINITIEF kan afwikkelen ? Een met vriendelijke groet van mij kan er nog wel vanaf. Met vriendelijke groet C.M. Meijer

Beste meneer Meijer,
Onze excuses voor het lange wachten, het uitzoekwerk heeft helaas wat meer tijd gekost dan we hadden gehoopt.
De premie van de inboedelverzekering wordt aangepast per 01-01-2014 naar € 8,55 per maand. We sturen een gecorrigeerde polis en de premierestitutie wordt binnenkort uitgekeerd.
Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Joyce
SNS Bank Webcare

Geplaatst op: 04-08-2014, 1 jaar 1 maand geleden.
KLACHT AFGEHANDELD AFHANDELING OK
Tot mijn grote opluchting is de klacht eindelijk opgelost. Dat het gebruik van Klachtenkompas daaraan heeft bijgedragen, laat zich raden. Pas nu krijgt deze toegevoegde waarde zijn betekenis. Wellicht een aansporing voor SNS Bank om het zover niet te laten komen en toekomstige klachten binnen een redelijke termijn af te wikkelen. Of dat voor iedereen betekent :
eind goed ,al goed blijft altijd een open vraag.
Reputatie 2
Badge
Bedankt voor je uitleg.

Voordat ik hier verder op inga wil ik toch nog even terug grijpen op wat je in de bijdrage hiervoor schreef
Je legde die keer uit dan als niet alle gegevens bekend zijn, bijvoorbeeld omdat het huis nummer en combinatie niet bestaat je meer betaalt omdat men als men niet genoeg gegevens heeft men het zekere voor het onzekere neemt. Ik heb laten zien dat het omgekeerde het geval is. Bij een onbekende combinatie van postcode, huisnummer en toevoeging is de premie minder. Ik heb verder getest en heb gezien dat in een andere straat woningen die vroeger bekend stonden onder huis, 1 hoog etc. nu verkocht worden onder A, B en C. Je ziet dat je bij hs 1 hoog etc zelf geen wozwaarde hoeft in te vullen en bij a b c etc wel. Dat betekent in de praktijk dat de nieuwe bewoners die in goede trouw A, B of C invullen goedkoper uitzien als hun buren die nog 1 hoog etc op hun deur hebben staan.
Het zou fijn zijn als hier nog even op wordt ingegaan.


Verder naar je laatste bijdrage:
Je zegt in de eerste alinea dat de berekening is gebaseerd op wat ik invul waarbij je ook de samenstelling van het huishouden noemt. Het klopt dat je het aantal bewoners zelf moet opgeven. Mijn berekeningen gaan uit van dezelfde hoeveelheid personen in dat huishouden. Daarna vertel je er ook achter de schermen informatie wordt ingewonnen over mijn huishouden. Maar dat je daar geen meer informatie over kunt verstrekken. Ik heb sinds ongeveer 1980 een inboedelverzekering en heb nog nooit wat geclaimed, ben een bezadigde 55 jarige vrouw zonder kinderen en huisdier die alleen woont maar betaal wel 4 euro meer dan degene die nu op 79a woont. Dat is een derde van de premie!

Je vergelijking met het recept van Coca cola gaat mank omdat zij gebruik maken van hun eigen gegevens. Jullie maken gebruik van gegevens over mijn huis, mijn huishouden en mij die ik niet kan inzien en die ik dus ook niet kan corrigeren. En soms is dat hard nodig. Denk bijvoorbeeld aan de man die geen visumwaver voor de VS kreeg omdat zijn IP adress in Jordanië geregistreerd staat. Die voor mij oncontrolleerbare gegevens maken een derde deel van mijn premie uit.

De wet beschermings persoonsgegevens stelt paal en perk aan het verzamelen, gebruik en opslag van persoonlijke gegevens maar ik kan niet eens controlleren of jullie je daar aanhouden aangezien jullie mij niet eens willen vertellen welke gegevens jullie voor deze verzekering over mijn huis(adres) en mij verzameld hebben. Ik heb een aantal openbare bronnen gechecked zoals het kadaster en de Kamer van Koophandel maar die zien het verschil ook niet.

Jullie concurrenten zijn trouwens een stuk transparanter dan jullie. Bij de Aegon zou ik een stuk duurder uit zijn want die gaan voor een groot deel uit van inkomen. Dat inkomen moet je zelf opgeven. Ik kan zien dat ik voor iedere €1000 euro netto dat ik meer verdien € 2 per maand extra aan premie kwijt ben. Je kunt het er mee eens zijn of niet maar het is wel duidelijk en het gebeurt niet "onder de motorkap". Andere verzekeringen gaan vooral uit van de combinatie postcode en grote van het huis/aantal kamers een grote rol spelen.

Ik kan me vergissen maar ik kan me niet voorstellen dat concurrenten graag bij jullie onder de motorkap willen kijken. Zo goed hebben jullie het namelijk niet voor elkaar.
Niet als je in een gewone straat met appartement ineens een uitschieter hebt van € 1,89. Of van € 25,00. Bij mijn oude huis betaalt 3b tot en met 9c precies dezelfde premie. Daar worden blijkbaar alle 12 huishoudens precies op dezelfde manier ingeschaald.

Het lijkt er op dat er wat problemen zijn met de premiebereking die je niet met verwijzing naar "onder de motorkap kunt negeren.
Reputatie 2
Badge
Ik zou graag nog een reactie willen hebben op mijn laatste bijdrage. Ten eerste omdat ik denkt dat ik heb kunnen aantonen dat een aantal van jullie argumenten geen hout snijdt. Maar ook omdat een deel van jullie eerder uitleg verklaart wat nu precies niet gebeurt.
Hoi Eva,

Onze excuses dat ons antwoord even op zich heeft laten wachten. We hebben je reacties goed gelezen en we geven je graag antwoord op je vragen.

Wil je weten hoe hoog de premie is als je bij ons een inboedelverzekering afsluit, dan hoef je op onze site slechts een paar vragen te beantwoorden. Hiervoor hebben we bewust gekozen. Door het stellen van slechts een beperkt aantal vragen en gebruik te maken van aanvullende data, voorkomen we veel uitzoekwerk door de klant. Bijvoorbeeld het zoeken naar de brief van de gemeente waarop de WOZ-waarde staat.

Zoals gezegd kan het voorkomen dat de door de klant ingegeven adresgegevens in ons systeem niet bekend zijn. Zoals het geval is in jouw voorbeeld waarbij je de huisnummering wijzigt. Op zo’n moment verschijnt er een extra veld waarin de klant wordt gevraagd om zelf de WOZ-waarde van de woning aan te geven. Omdat we daarnaast geen aanvullende data van het bij ons onbekende huis hebben, vallen we in dat geval terug op data gebaseerd op aannames. Deze data is meestal voorzichtiger van aard. Meestal, maar niet altijd zoals jij met jouw voorbeeld bewijst. Overigens worden dit soort aanvragen altijd nog even bekeken door de afdeling waar de aanvragen verwerkt worden zodat eventuele onvolkomenheden gecorrigeerd worden. In overleg met de klant natuurlijk.

Ook is het mogelijk dat voor woningen die vrijwel identiek zijn, toch een andere premie wordt berekend. Dit komt omdat volgens onze data in Huis A een ander gezin woont dan in Huis B. Ook kan het voorkomen dat wij bepaalde kenmerken zwaarder of juist lichter laten meewegen in onze premie. Voor jou goed om te weten dat een hogere WOZ-waarde dus niet altijd een hogere premie betekent. Dat klinkt mogelijk onlogisch.

Dan nog even terugkomend op je berekening. We hebben het premieverschil tussen jouw woning (39a) en de woning met huisnummer 79a verder onderzocht en merken dat er bij de berekening voor 79a iets verkeerd gaat. Vandaar dat deze premie lager uitvalt dan de premie van jouw huis. Dankzij jouw oplettendheid zijn we hier nu van op de hoogte. We gaan ervoor zorgen dat we dit bij de nieuwe inboedelverzekering getackeld hebben.

We proberen de door ons gehanteerde data zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Maar je kunt je vast ook voorstellen dat met alle verhuisbewegingen en nieuwbouwprojecten in Nederland dit een flinke klus is. Wij kennen de uitdagingen van deze manier van premieberekening. Vandaar ook dat we druk bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuw product en premieberekening.

Omdat we blij zijn met je oplettendheid, willen we je uitnodigen voor een kop koffie of thee op ons kantoor. We praten graag verder over wat jij belangrijk vindt, nodigen dan een van onze productmanagers uit om meer uitleg te geven over onze premies en vertellen je iets meer over de ontwikkeling van ons nieuwe product.
Reputatie 2
Badge
Onze excuses dat ons antwoord even op zich heeft laten wachten. We hebben je reacties goed gelezen en we geven je graag antwoord op je vragen.
Wil je weten hoe hoog de premie is als je bij ons een inboedelverzekering afsluit, dan hoef je op onze site slechts een paar vragen te beantwoorden. Hiervoor hebben we bewust gekozen. Door het stellen van slechts een beperkt aantal vragen en gebruik te maken van aanvullende data, voorkomen we veel uitzoekwerk door de klant. Bijvoorbeeld het zoeken naar de brief van de gemeente waarop de WOZ-waarde staat.


Dat is natuurlijk een loffelijk streven. Alleen kun je op die manier wel de data die je hebt gevonden hebt laten zien. Al was het alleen maar zodat fouten kunnen worden hersteld.

Zoals gezegd kan het voorkomen dat de door de klant ingegeven adresgegevens in ons systeem niet bekend zijn. Zoals het geval is in jouw voorbeeld waarbij je de huisnummering wijzigt. Op zo’n moment verschijnt er een extra veld waarin de klant wordt gevraagd om zelf de WOZ-waarde van de woning aan te geven. Omdat we daarnaast geen aanvullende data van het bij ons onbekende huis hebben, vallen we in dat geval terug op data gebaseerd op aannames. Deze data is meestal voorzichtiger van aard. Meestal, maar niet altijd zoals jij met jouw voorbeeld bewijst. Overigens worden dit soort aanvragen altijd nog even bekeken door de afdeling waar de aanvragen verwerkt worden zodat eventuele onvolkomenheden gecorrigeerd worden. In overleg met de klant natuurlijk.

Ik heb veel meer dan een berekening waarbij de premie lager is als niet alle gegevens bekend zijn. Eigenlijk had ik tot nu toe geen een voorbeeld gevonden waarbij die premie hoger is. Grappig is dat bij het voorbeeld dat ik nu gevonden heb het om dubbeltjes gaat terwijl als de premie lager is het om euro's gaat. Het wordt trouwens nog leuker: en huis dat bekend staat als 26-II levert op die manier een premie op van 10,12. Als je 26-2 invult kent hij het niet en moet je zelf de WOZ waarde intypen. Dan is de premie € 9,04. Jullie maken blijkbaar gebruik van een database die onderscheidt maakt tussen II en 2 en dus geen uniforme invoer kent.

Ik denk dat als er een redelijk voorstel uit de website komt waarvan de klant redelijk kan aannemen dat het een correct bedrag is dan denk ik dat jullie dat ook moeten leveren. Dan heb ik het uiteraard niet over de € 1,90 die iemand in Schiedam moet betalen. Maar € 8,00 en meer kan als redelijk beschouwd worden. Als ik klant was zou ik niet accoord gaan met een hogere premie.
Dat dit niet realistich is blijkt ook wel uit de klacht van de mevheer die er achter kwam dat zhij meer betaalde dat de directe buren. Die heeft na 8 maanden vermindering van premie gekregen.

Ook is het mogelijk dat voor woningen die vrijwel identiek zijn, toch een andere premie wordt berekend. Dit komt omdat volgens onze data in Huis A een ander gezin woont dan in Huis B. Ook kan het voorkomen dat wij bepaalde kenmerken zwaarder of juist lichter laten meewegen in onze premie. Voor jou goed om te weten dat een hogere WOZ-waarde dus niet altijd een hogere premie betekent. Dat klinkt mogelijk onlogisch.

Ik snap nog niet wat je bedoelt met een "ander gezin". Je moet namelijk opgeven of je alleenstaand, gezin zonder of gezin met kinderen met. En ook je geboorte datum. Ik ben in alle gevallen uitgegaan van een alleenstaande met dezelfde geboortedatum. Nogmaals, welke informatie over mijn gezin gebruiken julllie? En uit welke bron.
En waarom zie ik dat bij mij oude huis waar door de combinatie van koop en sociale huur een zeer gemengde bevolking woont, van een vrouw met alleen aow, tweeverdieners die net ruim € 250.000 hebben neergeteld voor hun huis en tweeverdieners met twee kinderen die allebei een bescheiden inkomen hebben. Dat zijn appartementen die een kilometer van hier staan bijna 20 m2 groter zijn en toch onder de € 9 aan premie kosten. Is dat ook fout?

Dan nog even terugkomend op je berekening. We hebben het premieverschil tussen jouw woning (39a) en de woning met huisnummer 79a verder onderzocht en merken dat er bij de berekening voor 79a iets verkeerd gaat. Vandaar dat deze premie lager uitvalt dan de premie van jouw huis. Dankzij jouw oplettendheid zijn we hier nu van op de hoogte. We gaan ervoor zorgen dat we dit bij de nieuwe inboedelverzekering getackeld hebben.

Hetzelfde geldt voor 81a, 67a, 69a etc. 41B hier op dezelfde verdieping als ik betaalt een euro minder terwijl men een kamer meer heeft. Behalve als ik het juiste aantal inwoners intyp.
En je hebt nog steeds niets gezegd over
35a € 7,25
35b € 5,90
35c € 8,93
37a € 8,93
37b € 1,78 (deze dus)
37C € 7,17
In Schiedam en het arme gezin hier in de buurt dat € 25,00 moet ophoesten terwijl de buren rond de 10 euro kwijt zijn. Zijn dat ook foutjes. En hoeveel van die foutjes zijn er?

We proberen de door ons gehanteerde data zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Maar je kunt je vast ook voorstellen dat met alle verhuisbewegingen en nieuwbouwprojecten in Nederland dit een flinke klus is. Wij kennen de uitdagingen van deze manier van premieberekening. Vandaar ook dat we druk bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuw product en premieberekening.
Omdat we blij zijn met je oplettendheid, willen we je uitnodigen voor een kop koffie of thee op ons kantoor. We praten graag verder over wat jij belangrijk vindt, nodigen dan een van onze productmanagers uit om meer uitleg te geven over onze premies en vertellen je iets meer over de ontwikkeling van ons nieuwe product.


Ik denk dat we dat maar moeten doen.
Badge +1
Zoals Olaf aangaf: mijn collega’s willen je graag uitnodigen voor een gesprek. Wil je je gegevens sturen naar webcare@sns.nl o.v.v. ‘Community - Premieberekening inboedelverzekering’? Dan zorgen we ervoor dat er contact wordt opgenomen.
Reputatie 2
Badge
Zoals Olaf aangaf: mijn collega’s willen je graag uitnodigen voor een gesprek. Wil je je gegevens sturen naar webcare@sns.nl o.v.v. ‘Community - Premieberekening inboedelverzekering’? Dan zorgen we ervoor dat er contact wordt opgenomen.

Gedaan!
ent nou wie weet....

Gedaan!
ent nou wie weet....

Eva, gefeliciteerd.
Je hebt met je doorvragen en aandragen van feiten, hier wel iets in ´t werk gezet. Mogelijk een nieuw en hopelijk doorzichtiger systeem lijkt op komst.
Groet,
Ben 🆒
PS Soms wil Cola helpen vast geroeste zaken los te maken.
Reputatie 2
Badge
Is er inmiddels iets bekend over een oplossing. Die zou er nu moeten zien en ik zie niet dat er veel veranderd is
Reputatie 5
Badge +4
[quote=Eva van Goor]Is er inmiddels iets bekend over een oplossing. Die zou er nu moeten zien en ik zie niet dat er veel veranderd is.[/quote] Hallo [user=2343]Eva van Goor[/user], goed dat je aandacht vraagt voor onze belofte om het berekenen van de premie voor een woonhuis- en/of inboedelverzekering te verbeteren. Net als jij hoopte ik dat eventueel [url=https://forum.snsbank.nl/wonen-en-leven-119/hoe-bereken-ik-de-premie-van-een-woonhuisverzekering-12397#post99922]goed nieuws in dit topic[/url] zou kunnen delen. Nu je mij er attent op maakt dat het nog niet geregeld, ga ik gelijk navraag voor je doen en hoop je binnenkort te kunnen informeren.
Reputatie 2
Badge
Is er inmiddels iets bekend over een oplossing. Die zou er nu moeten zien en ik zie niet dat er veel veranderd is.

Hallo@Eva van Goor, goed dat je aandacht vraagt voor onze belofte om het berekenen van de premie voor een woonhuis- en/of inboedelverzekering te verbeteren.
Net als jij hoopte ik dat eventueel goed nieuws in dit topic zou kunnen delen. Nu je mij er attent op maakt dat het nog niet geregeld, ga ik gelijk navraag voor je doen en hoop je binnenkort te kunnen informeren.

 

We zijn inmiddels bijna een week verder. Is er nieuw?

Reputatie 5
Badge +4

We zijn inmiddels bijna een week verder. Is er nieuw?

 

Hallo @Eva, het spijt me dat ik je laat wachten. Je navraag is in behandeling genomen, ik heb alleen nog geen terugkoppeling gekregen. Hoe dan ook: je kunt erop vertrouwen dat ik je navraag persoonlijk in de gaten houd en je zo snel mogelijk informeer als ik het antwoord heb. Sorry dat het even duurt, ik doe graag mijn best voor je.  

Reputatie 5
Badge +4

Goedemorgen @Eva van Goor,

Vanochtend ben ik bijgepraat over de tools op onze site waarmee - bijvoorbeeld - de premie van een inboedelverzekering kan worden berekend. Het nieuws is niet goed, maar ook niet slecht. Op dit moment wordt door de ontwikkelaars nog hard gewerkt aan de nieuwe tools. Volgens de meest actuele planning worden deze in het eerste kwartaal van 2020 live gezet. Sorry, daarmee duurt de introductie langer dan verwacht, er wordt (onder andere) geïnvesteerd in de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de nieuwe tools. 

Reputatie 2
Badge

Goedemorgen@Eva van Goor,

Vanochtend ben ik bijgepraat over de tools op onze site waarmee - bijvoorbeeld - de premie van een inboedelverzekering kan worden berekend. Het nieuws is niet goed, maar ook niet slecht. Op dit moment wordt door de ontwikkelaars nog hard gewerkt aan de nieuwe tools. Volgens de meest actuele planning worden deze in het eerste kwartaal van 2020 live gezet. Sorry, daarmee duurt de introductie langer dan verwacht, er wordt (onder andere) geïnvesteerd in de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de nieuwe tools. 

 

En nu even serieus. Ik word nu al 4 jaar aan het lijntje gehouden.

Wat ik trouwens begreep was er niet zoveel mis met de tools als wel met de gebruikte database, maar dit terzijde.

Reputatie 5
Badge +4

En nu even serieus. Ik word nu al 4 jaar aan het lijntje gehouden. Wat ik trouwens begreep was er niet zoveel mis met de tools als wel met de gebruikte database, maar dit terzijde.

 

Goedemorgen @Eva van Goor.

Dat 4  jaar wachten op vernieuwing van de tools niet of nauwelijks te verklaren valt, ben ik met je eens. Die tijd kan ik niet goedmaken, desondanks hoop ik dat je weet dat ik alle vragen van klanten serieus opvolging geef. Als brenger van de boodschap heb ik niet altijd het gedroomde antwoord, toch probeer ik helder antwoord te geven zodat de status van de navraag duidelijk is. In dit geval: komt tijd, komt raad. Wanneer we in het voorjaar van 2020 de nieuwe tool lanceren, hoop ik dat onze klanten veel baat hebben bij de vernieuwingen. 

Reputatie 2
Badge

@Evelyn SNS Ten eerste gaat het niet om jouw integriteit maar om de mensen die jouw die antwoord verschaffen. Ik begrijp dat jij je best doet om all vragen serieuze opvolging te geven en dat is moeilijk genoeg bij de SNS.

Het gaat om de mensen die niet alleen jou maar ook al eerder Wanda en andere op het verkeerde been hebben gezet. Die steeds een nieuwe datum voor een oplossing noemen die dan steeds zonder verdere uitleg wordt doorgeschoven.

Ik heb geen extra reden om aan te nemen dat die tool er voorjaar 2020 wel is.  Ik vraag me af wat er gebeurt als dat niet zo is. Net zoveel als nu, denk ik.

Reputatie 5
Badge +4

Goedemorgen @Eva van Goor 

Dank voor je aardige bericht, ik begrijp dat de communicatie over de premieberekening tool(s ) niet de schoonheidsprijs verdient.

In je antwoord sla je de spijker op de kop: ‘steeds een nieuwe datum voor een oplossing noemen die dan steeds zonder verdere uitleg wordt doorgeschoven.’  Door intern naar concrete data en informatie te vragen, probeer ik  vaagheid en miscommunicatie te voorkomen. Het spijt me dat het in dit topic niet helemaal gelukt is,  ik hecht veel waarde aan eerlijke en heldere antwoorden en houd de livegang van de tools persoonlijk in de gaten. 

Naar aanleiding van een artikel in het AD over het berekenen van de premie van inboedelverzekering ben ik zelf wat onderzoek gedaan.
Dit omdat er tijdens het afsluiten van mijn verzekering niet helemaal goed gegaan was wat ik niet helemaal snapte.

Ik kom tot het volgende

Ik woon op nummer 39a in een appartement. Mijn buurman aan de andere kant van de trap woont op nummer 41B met een heel gezin in een huis met een kamer meer.
41a is een beneden woning dat ongeveer net zo groot is als die van mij.

39a € 12,89
41b € 11,66
41a € 10,32

Als ik 39 invul en zelf de wozwaarde invul kom ik op €9,04

De volgende twee appartementen zijn allebei even groot als 41b en zitten op de begane grond:

43a € 14,16
49a € 12,10

Aan de overkant gaat het als volgt aan toe. Daar doen ze niet aan letters maar daar heeft ieder appartement een eigen nummer. Deze huizen zijn wat groter en hebben een kamer meer dan mijn appartement

50 € 10,09 beneden
52 € 11,27 1 hoog
54 € 9,00 2 hoog
56 € 9,00 3 hoog
58 € 11,14 1 hoog
60 € 11,14 2 hoog
62 € 11,14 3 hoog
64 € 10,09 beneden
66 € 11,14 1 hoog

Daarna wordt het redelijk consistent maar wat de afwijking van 54 en 56 is.

Wie trouwens denkt dat het verschil in premie op postcode vooral is tussen (grote) stad en dorpen en platte land heeft het mis.
Vier jaar geleden woonde ik anderhalve kilometer van mijn nieuwe huis, ietsje meer de stad in. Daar is de premie voor een woning met een kamer meer en een ruim € 50.000 hogere wozwaarde € 8,14
Dat scheelt dus bijna € 4,00 per maand.

3c € 8,14
5c € 8,14

Ik heb opgebeld met de SNS klantenservice en die mevrouw heeft die een aantal sommetjes van mij na heeft gedaan (39, 39a en 41B). Zij kwam op hetzelfde uit.

De afdeling verzekeringen liet weten dat het hier om een complex product ging en dat ze het verder niet konden en wilden uitleggen. Ik heb inmiddels met de mevrouw van de consumentenbond gepraat en het was ook het antwoord wat zij kreeg.
En ik het vermoeden dat het hier vooral om niet kunnen gaat. Het is onlogisch dezelfde objecten 2 euro verschillen dat een groter object met een kamer meer op dezelfde verdieping en dezelfde trap goedkoper is. Maar ook dat beneden

woningen met meer kans op inbraak goedkoper zijn. Maar ook dat 2 nummers verschil in postcode een verschil van bijna 4 euro op kan leveren.

Ik heb het vermoeden dat men net zoals die andere complexe financiële producten fijn met wiskundige algoritmen aan de slag is en op uitkomsten komt die voor normale mensen niet meer te begrijpen is. Zoals de derivaten, de woekerpolissen etc.

Ik heb inmiddels op sites van de concurrent gekeken en bij sommige ben ik een stuk goedkoper uit.

PS Er staat trots op jullie site dat jullie een 8.1 van de consumentenbond krijgen. Misschien dat jullie ook eens moeten luisteren als ze kritiek hebben.

Soms is het zinvol nog eens naar het begin terug te gaan!

Bij deze dus.

Belachelijk punt was, is en blijft dus nog even, een behoorlijke willekeur in de premie vaststelling. Je zou denken dat zoiets op heel korte termijn wordt ondervangen, desnoods met handmatige vaststelling van premies (uitschakelen apps die dus geen juiste resultaten opleveren). 

Na 4 jr heb je als bedrijf geen recht meer van spreken!

Groet,

Ben :sunglasses:

Reputatie 5
Badge +4

Beste @BigBen 

Onlangs heb ik in mijn antwoorden aan @Eva van Goor excuses aangeboden voor de gang van zaken. We  begrijpen dat de bewuste tools op zich hebben laten wachten en staan open voor verbeterpunten. Vandaar dat ik Eva liet weten: 

Dank voor je aardige bericht, ik begrijp dat de communicatie over de premieberekening tool(s ) niet de schoonheidsprijs verdient. In je antwoord sla je de spijker op de kop: ‘steeds een nieuwe datum voor een oplossing noemen die dan steeds zonder verdere uitleg wordt doorgeschoven.’  Door intern naar concrete data en informatie te vragen, probeer ik  vaagheid en miscommunicatie te voorkomen. Het spijt me dat het in dit topic niet helemaal gelukt is,  ik hecht veel waarde aan eerlijke en heldere antwoorden en houd de livegang van de tools persoonlijk in de gaten.  

Als je een nieuw verbeterpunt hebt @BigBen, dan hoor ik graag van je. Voor wat betreft de online tools om premies te berekenen, zijn we (na 4 jaar) volgens mij goed op de hoogte van de wensen van onze klanten.  

@BigBen 
@Eva van Goor

Als je een nieuw verbeterpunt hebt@BigBen, dan hoor ik graag van je. Voor wat betreft de online tools om premies te berekenen, zijn we (na 4 jaar) volgens mij goed op de hoogte van de wensen van onze klanten.  

Ik heb deze discussie met veel belangstelling gevolgd.

Het belangrijkste verbeterpunt lijkt mij het volgende:

Kennelijk wordt de willekeur in de premievaststelling ondergeschikt gemaakt aan het implementeren van een nieuwe tool (in 2020). Het komt mij voor dat dit op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke prioriteitsstelling is. Nog niet eens in de eerste plaats voor de klanten, maar vooral ook voor SNS. Welk bedrijf neemt genoegen met onjuiste tariefstelling (nu al vier jaar bekend!!) omdat een nieuwe tool een half jaar later wordt verwacht? Waarbij bovendien de nadruk voor die nieuwe tool niet eens ligt op de geconstateerde onjuistheden, maar op de (altijd subjectieve) gebruikersvriendelijkheid?

Het komt op mij over als een belangrijke drempel om verzekeringen bij SNS af te sluiten. Gelukkig heb ik die ook niet.

Inmiddels is deze willekeur ook bij een nieuwe aspirant verzekerde doorgedrongern. Dat moet toch te denken geven.

Reputatie 5
Badge +4

Beste @Koos ,

In je laatste reactie laat je weten: Het belangrijkste verbeterpunt lijkt mij het volgende: Kennelijk wordt de willekeur in de premievaststelling ondergeschikt gemaakt aan het implementeren van een nieuwe tool (in 2020). 

De kritiek kan ik begrijpen en om die reden heb diverse keren excuses aangeboden. Je reactie is geen verbeterpunt, maar een aanname. De manier waarop we de premie vaststellen komt immers in een van de eerste antwoorden van SNS duidelijk naar voren:

  • Om de premie van onze inboedelverzekering zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de klant, kijken wij naar het type woning (o.a. oppervlakte, inhoud en WOZ-waarde) en waar het huis gelegen is (onder andere in verband met de kans op inbraak). Maar ook kenmerken van het huishouden wegen mee in de premiebepaling. Die kenmerken van huishoudens variëren per huisnummer (en daarmee huisnummertoevoeging). 
  • We willen klanten een scherpe premie bieden en zijn transparant over welk product je daarvoor krijgt tegen welke voorwaarden. Het staat iedereen natuurlijk vrij om die premie en voorwaarden te vergelijken met een andere aanbieder en daarin keuzes te maken.

Tot zover, uiteraard snap ik dat dit onderwerp sommige mensen stoort of frustreert. Ik begrijp het, maar ik kan het niet oplossen. Laten we positief uitkijken naar de introductie van de nieuwe tools in het voorjaar van 2020