SNS

Premieberekening inboedelverzekering verschilt per huisnummer

  • 28 augustus 2015
  • 54 Reacties
  • 20410 Keer bekeken

Reputatie 2
Badge
Naar aanleiding van een artikel in het AD over het berekenen van de premie van inboedelverzekering ben ik zelf wat onderzoek gedaan.
Dit omdat er tijdens het afsluiten van mijn verzekering niet helemaal goed gegaan was wat ik niet helemaal snapte.

Ik kom tot het volgende

Ik woon op nummer 39a in een appartement. Mijn buurman aan de andere kant van de trap woont op nummer 41B met een heel gezin in een huis met een kamer meer.
41a is een beneden woning dat ongeveer net zo groot is als die van mij.

39a € 12,89
41b € 11,66
41a € 10,32

Als ik 39 invul en zelf de wozwaarde invul kom ik op €9,04

De volgende twee appartementen zijn allebei even groot als 41b en zitten op de begane grond:

43a € 14,16
49a € 12,10

Aan de overkant gaat het als volgt aan toe. Daar doen ze niet aan letters maar daar heeft ieder appartement een eigen nummer. Deze huizen zijn wat groter en hebben een kamer meer dan mijn appartement

50 € 10,09 beneden
52 € 11,27 1 hoog
54 € 9,00 2 hoog
56 € 9,00 3 hoog
58 € 11,14 1 hoog
60 € 11,14 2 hoog
62 € 11,14 3 hoog
64 € 10,09 beneden
66 € 11,14 1 hoog

Daarna wordt het redelijk consistent maar wat de afwijking van 54 en 56 is.

Wie trouwens denkt dat het verschil in premie op postcode vooral is tussen (grote) stad en dorpen en platte land heeft het mis.
Vier jaar geleden woonde ik anderhalve kilometer van mijn nieuwe huis, ietsje meer de stad in. Daar is de premie voor een woning met een kamer meer en een ruim € 50.000 hogere wozwaarde € 8,14
Dat scheelt dus bijna € 4,00 per maand.

3c € 8,14
5c € 8,14

Ik heb opgebeld met de SNS klantenservice en die mevrouw heeft die een aantal sommetjes van mij na heeft gedaan (39, 39a en 41B). Zij kwam op hetzelfde uit.

De afdeling verzekeringen liet weten dat het hier om een complex product ging en dat ze het verder niet konden en wilden uitleggen. Ik heb inmiddels met de mevrouw van de consumentenbond gepraat en het was ook het antwoord wat zij kreeg.
En ik het vermoeden dat het hier vooral om niet kunnen gaat. Het is onlogisch dezelfde objecten 2 euro verschillen dat een groter object met een kamer meer op dezelfde verdieping en dezelfde trap goedkoper is. Maar ook dat beneden

woningen met meer kans op inbraak goedkoper zijn. Maar ook dat 2 nummers verschil in postcode een verschil van bijna 4 euro op kan leveren.

Ik heb het vermoeden dat men net zoals die andere complexe financiële producten fijn met wiskundige algoritmen aan de slag is en op uitkomsten komt die voor normale mensen niet meer te begrijpen is. Zoals de derivaten, de woekerpolissen etc.

Ik heb inmiddels op sites van de concurrent gekeken en bij sommige ben ik een stuk goedkoper uit.

PS Er staat trots op jullie site dat jullie een 8.1 van de consumentenbond krijgen. Misschien dat jullie ook eens moeten luisteren als ze kritiek hebben.

This topic has been closed for comments

54 reacties

Reputatie 2
Badge
Is er inmiddels iets bekend over een oplossing. Die zou er nu moeten zien en ik zie niet dat er veel veranderd is
Reputatie 2
Badge

Goedemorgen@Eva van Goor,

Vanochtend ben ik bijgepraat over de tools op onze site waarmee - bijvoorbeeld - de premie van een inboedelverzekering kan worden berekend. Het nieuws is niet goed, maar ook niet slecht. Op dit moment wordt door de ontwikkelaars nog hard gewerkt aan de nieuwe tools. Volgens de meest actuele planning worden deze in het eerste kwartaal van 2020 live gezet. Sorry, daarmee duurt de introductie langer dan verwacht, er wordt (onder andere) geïnvesteerd in de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de nieuwe tools. 

 

En nu even serieus. Ik word nu al 4 jaar aan het lijntje gehouden.

Wat ik trouwens begreep was er niet zoveel mis met de tools als wel met de gebruikte database, maar dit terzijde.

@BigBen 
@Eva van Goor

Als je een nieuw verbeterpunt hebt@BigBen, dan hoor ik graag van je. Voor wat betreft de online tools om premies te berekenen, zijn we (na 4 jaar) volgens mij goed op de hoogte van de wensen van onze klanten.  

Ik heb deze discussie met veel belangstelling gevolgd.

Het belangrijkste verbeterpunt lijkt mij het volgende:

Kennelijk wordt de willekeur in de premievaststelling ondergeschikt gemaakt aan het implementeren van een nieuwe tool (in 2020). Het komt mij voor dat dit op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke prioriteitsstelling is. Nog niet eens in de eerste plaats voor de klanten, maar vooral ook voor SNS. Welk bedrijf neemt genoegen met onjuiste tariefstelling (nu al vier jaar bekend!!) omdat een nieuwe tool een half jaar later wordt verwacht? Waarbij bovendien de nadruk voor die nieuwe tool niet eens ligt op de geconstateerde onjuistheden, maar op de (altijd subjectieve) gebruikersvriendelijkheid?

Het komt op mij over als een belangrijke drempel om verzekeringen bij SNS af te sluiten. Gelukkig heb ik die ook niet.

Inmiddels is deze willekeur ook bij een nieuwe aspirant verzekerde doorgedrongern. Dat moet toch te denken geven.

Reputatie 5
Badge +4

Beste @Koos ,

In je laatste reactie laat je weten: Het belangrijkste verbeterpunt lijkt mij het volgende: Kennelijk wordt de willekeur in de premievaststelling ondergeschikt gemaakt aan het implementeren van een nieuwe tool (in 2020). 

De kritiek kan ik begrijpen en om die reden heb diverse keren excuses aangeboden. Je reactie is geen verbeterpunt, maar een aanname. De manier waarop we de premie vaststellen komt immers in een van de eerste antwoorden van SNS duidelijk naar voren:

  • Om de premie van onze inboedelverzekering zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de klant, kijken wij naar het type woning (o.a. oppervlakte, inhoud en WOZ-waarde) en waar het huis gelegen is (onder andere in verband met de kans op inbraak). Maar ook kenmerken van het huishouden wegen mee in de premiebepaling. Die kenmerken van huishoudens variëren per huisnummer (en daarmee huisnummertoevoeging). 
  • We willen klanten een scherpe premie bieden en zijn transparant over welk product je daarvoor krijgt tegen welke voorwaarden. Het staat iedereen natuurlijk vrij om die premie en voorwaarden te vergelijken met een andere aanbieder en daarin keuzes te maken.

Tot zover, uiteraard snap ik dat dit onderwerp sommige mensen stoort of frustreert. Ik begrijp het, maar ik kan het niet oplossen. Laten we positief uitkijken naar de introductie van de nieuwe tools in het voorjaar van 2020

Badge +1

 

Maar ook kenmerken van het huishouden wegen mee in de premiebepaling. Die kenmerken van huishoudens variëren per huisnummer (en daarmee huisnummertoevoeging).

 

Deze zin begrijp ik niet helemaal. Volgens mij staat huishouden voor de samenstelling van de bewoner(s) (met kinderen, honden, katten, een privé collectie van Rembrandts etc).

Dus de kosten die voortvloeien uit de samenstelling van het huishouden is een component die los staat van ‘type woning’.

En hier hebben we nu misschien de kern van het probleem. Het lijkt erop dat een woning-type geannoteerd met het huishouden dat daarin werd gevoerd, vanwege historische redenen. Dit is een zeer onlogische benadering. 

Het heeft wel weg van het probleem wat je kunt krijgen als je net bent verhuisd naar een adres waar wanbetalers hebben gewoond. Dan kun je bijna geen telefoonabonnement/verzekering afsluiten etc., omdat het adres besmet (geannoteerd) is met wat in het verleden zich daar heeft afgespeeld. Bepaalde zaken moet je niet aan een adres koppelen maar aan personen.

Al kan dat laatste ook weer verkeerd uitpakken. B.v. in Amerika kun je als je aanspraak hebt moeten maken op je opstalverzekering vanwege een tornado en je besluit naar NY te verhuizen (buiten tornado-gevaarzone), in éénkeer geen nieuwe opstalverzekering afsluiten want JIJ bent een risico, i.p.v. de staat/plaats is een risico.

Zoals Eva al aangaf, het data-model moet zeer goed doordacht zijn en verschillende aspecten moeten van de kostenopbouw die in het verleden aan een adres zijn gekoppeld moeten te herleiden zijn en bijbehorende aspecten moeten bij opnieuw benaderen van de data opnieuw gewogen kunnen worden (en eventueel buitenbeschouwing gelaten kunnen worden).

Het is te hopen dat het datamodel dat de SNS hanteert volledig genoeg is en dat de nieuwe tooling daar efficiënt (en betrouwbaar: geen onderscheid tussen gelijke woningen) mee kan omgaan. Is het data model onvolledig, dan wordt het de komende jaren ook niet opgelost met nieuwere tools.

Beste@BigBen 

Onlangs heb ik in mijn antwoorden aan@Eva van Goor excuses aangeboden voor de gang van zaken. We  begrijpen dat de bewuste tools op zich hebben laten wachten en staan open voor verbeterpunten. Vandaar dat ik Eva liet weten: 

Dank voor je aardige bericht, ik begrijp dat de communicatie over de premieberekening tool(s ) niet de schoonheidsprijs verdient. In je antwoord sla je de spijker op de kop: ‘steeds een nieuwe datum voor een oplossing noemen die dan steeds zonder verdere uitleg wordt doorgeschoven.’  Door intern naar concrete data en informatie te vragen, probeer ik  vaagheid en miscommunicatie te voorkomen. Het spijt me dat het in dit topic niet helemaal gelukt is,  ik hecht veel waarde aan eerlijke en heldere antwoorden en houd de livegang van de tools persoonlijk in de gaten.  

Als je een nieuw verbeterpunt hebt@BigBen, dan hoor ik graag van je. Voor wat betreft de online tools om premies te berekenen, zijn we (na 4 jaar) volgens mij goed op de hoogte van de wensen van onze klanten.  

Tsja, ik hou me al heel lang in, maar nu je zo persoonlijk wordt, moet ik wel reageren. Ik (wij klanten) hebben totaal niets aan wat jij vindt, wilt, doet of wat dan ook. We spreken hier de SNS aan, dus trek dat svp niet steeds naar je toe en speel dan zeker niet steeds de beledigde.

Ik voel me nl beledigd door je bijdrage in tekst en de daarin gebruikte toonzetting.

Je probeert een zeer onjuiste handelswijze van de SNS goed te praten. Als je willens en wetens ruim 4jr lang onjuiste info verstrekt/ onjuiste tarieven hanteert, dan klopt er iets niet. Als een klant je er op wijst en je toegeeft dat het anders moet (zelfs in een gesprek met die klant) en doet dan toch niets…. 

Tsja, dan heb je in ieder geval mijn begrip volledig verspeeld als bedrijf.

Groet,

Ben :sunglasses:

PS en begin nu niet opnieuw mij de les te lezen.

PS2 Zo, toch een mooi verbeterpunt zou ik zeggen.

 

Beste@Koos ,

De manier waarop we de premie vaststellen komt immers in een van de eerste antwoorden van SNS duidelijk naar voren:

  • Om de premie van onze inboedelverzekering zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de klant, kijken wij naar het type woning (o.a. oppervlakte, inhoud en WOZ-waarde) en waar het huis gelegen is (onder andere in verband met de kans op inbraak). Maar ook kenmerken van het huishouden wegen mee in de premiebepaling. Die kenmerken van huishoudens variëren per huisnummer (en daarmee huisnummertoevoeging). 

Ik heb toch het idee dat Eva meer dan duidelijk heeft gemaakt dat hierin geen logica valt te ontdekken. Al deze argumenten zijn immers in haar onderzoek naar voren gekomen en als niet ter zake doend afgeserveerd.

Verbeterpunten genoeg, zou ik zeggen.

Reputatie 5
Badge +4

Beste allemaal,

Het lijkt me niet nuttig of de bedoeling om een topic van 4 jaar (geleden) te ontleden en te herhalen. Destijds is Eva uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij SNS. Dat kan soms heel handig en verhelderend zijn en die mogelijkheid bestaat altijd: als klanten onze hulp nodig hebben, dan helpen we graag.

Daarnaast is het goed om te weten dat premies door allerlei omstandigheden worden beïnvloed. Bovendien doen we het nog niet zo slecht: hier kun je reviews lezen van klanten van Independer over de Woonverzekering van SNS. Omdat ik inhoudelijk geen verbeterpunten heb ontvangen, kunnen we dit topic afronden. Wanneer de nieuwe tool om premies te berekenen live gaat, dan laat ik het graag in een nieuw topic weten. 

Dit is inderdaad niet uit te leggen. Ik ga er vanuit dat iemand heeft aangegeven hoe het met de premie zit bij iedere postcode/huisnummer combinatie. Het enige dat ik kan verzinnen is dat diegene zich er met een 'Jantje-van-Leiden' heeft afgemaakt. Mogelijk geldt dit niet alleen voor jouw straat, maar misschien wel voor alle straten waar de woningen genummerd zijn met een letter en een cijfer. Interessant om uit te zoeken (maar dat zou de verzekeraar eigenlijk zelf moeten doen) hoe het zit met die andere straten.
In elk geval succes met je verzekering (en hopelijk hoef je die nooit aan te spreken).
Reputatie 2
Badge +1
Wat ik nu schrijf is puur giswerk van mijn kant, maar misschien wordt bij de premieberekening de schade-historie meegenomen van het betreffende object (op basis van postcode+huisnummer). Verzekeren is vaak een kwestie van statistiek, dus zou het me niets verbazen als dit soort informatie wordt gedeeld tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen (los van het feit of het privacy-technisch allemaal mag...)
Reputatie 2
Badge
U vraagt, wij draaien.
Een willekeurige straat in Rotterdam
35a € 7,25
35b € 5,90
35c € 8,93
37a € 8,93
37b € 1,78
37C € 7,17

Vooral 37b kan erg blij zijn
Misschien een idee om te verhuizen?
Reputatie 2
Badge
Wat ik nu schrijf is puur giswerk van mijn kant, maar misschien wordt bij de premieberekening de schade-historie meegenomen van het betreffende object (op basis van postcode+huisnummer). Verzekeren is vaak een kwestie van statistiek, dus zou het me niets verbazen als dit soort informatie wordt gedeeld tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen (los van het feit of het privacy-technisch allemaal mag...)

Daarvoor zit er dan weer net teveel logica in. 45a en 45b die in hetzelfde soort appartement wonen als ik betalen ook € 12,89 mijn bovenbuurman op 39b ook. 41c die hetzelfde soort appartement heeft als die van 41b,namelijk dus een kamer groter dan eerst genoemde betaalt ook € 11,66. En dan type je 41D in daar komt dan ineens € 8,16 uit. :S
Ik ben benieuwd wat de verzekeraar er zelf van zegt. Niet wat de SNS zegt, want die is 'slechts' tussenpersoon en heeft die premies niet bedacht. Ik vermoed echter, dat je ofwel geen reactie krijgt of een nietszeggende reactie waar je geen kant mee op kunt. Wel een zeer interessante discussie, Eva. 😃
Badge +1
Ik vermoed dat je het huisnummer plus letter als hexadecimale waarde moet nemen, daar de factoren van bepalen en die leveren je de staffel op.
Eva, 'je' artikel nu ook in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/consument/24416185/_Huisnummer_bepaalt_verzekeringspremie_.html

(Deze link kon ik niet via onderstaande button toevoegen; hopelijk werkt ie wel als ik dit plaats.)
Yep, na het overtypen van de link in de tekst, werkt ie als link. De button onder het vak om je reactie weer te geven, werkt voor mij nu dus niet.
Reputatie 2
Badge
Eva, 'je' artikel nu ook in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/consument/24416185/_Huisnummer_bepaalt_verzekeringspremie_.html

(Deze link kon ik niet via onderstaande button toevoegen; hopelijk werkt ie wel als ik dit plaats.)
Yep, na het overtypen van de link in de tekst, werkt ie als link. De button onder het vak om je reactie weer te geven, werkt voor mij nu dus niet.


De link werkt.

In dit artikel wordt "alleen" nog melding gemaakt van het feit dat 39a meer betaalt dan 39.
Maar wat ik gevonden heb gaat nog verder. Er is af en toe sprake van willekeur. want waarom betaalt 41b minder dan 39a (zelfde trap, groter huis). waarom betaalt 41c hetzelfde en 41d weer minder. Waarom betalen nummer 54 en 65 twee euro minder dan hun buren en waarom betaalt een appartement 37b in Schiedam maar 1,84 paar maand.

Ik heb inmiddels uitgevonden dat ik 2 of 4 euro goedkoper uit kan zijn, afhankelijk wat voor dekking je nodigt heb.

Het vergelijken is trouwens een ramp en voor iedereen anders. Bij de Aegon ben ik bijvoorbeeld duurder uit omdat men inkomen meetelt. Men gaat er vanuit dat wie meer verdient ook duurder spullen in huis heeft. En dat scheelt € 2 per maand voor iedere € netto die je meer verdient.
Toe nu toe is Nationale Nederlanden en ook ing het simpelst en het goedkoopst. Die willen eigenlijk alleen postcode en aantal kamers. En die maken ook geen verschil tussen verschillende postcodes die vlak bij elkaar liggen.
Reputatie 2
Badge
Nog een update: ik heb net 79a ingetypt. Dat is een huis waar ik eerst ben gaan kijken. Het is hetzelfde als waar ik nu woon, alleen 4 a 5 jaar ouder. Zelfde grootte, zelfde verdieping etc. Daar zou ik € 8,97 betaald hebben. Dat is € 4 euro minder in dezelfde cijfers voor postcode.
Tsja, 'Gods' verzekeringswereld is ondoorgrondelijk!! Dus vraag niet hoe het kan, maar ............. 🙂
Reputatie 2
Badge
Tsja, 'Gods' verzekeringswereld is ondoorgrondelijk!! Dus vraag niet hoe het kan, maar ............. :)

Ondertussen betaal ik wel veel te veel en wil dus gewoon weten hoe het zit.
Ik ben trouwens niet de eerste die het is opgevallen:
http://www.klachtenkompas.nl/sns-bank/niet-nakomen-van-telefonische-en-email-toezegging-inzake-lagere-premie-inboedelverzekering
Waarom wordt dit punt na 3 dagen nog niet opgepakt door de moderators?
Groet,
Ben 🆒
Goedenavond leden,

We hebben deze discussie niet aan ons voorbij laten gaan en zijn dit intern aan het uitzoeken. Dit had wel even gemeld moeten worden. We komen zo snel mogelijk met een reactie op de bevindingen van Eva.
Goedenavond leden,

We hebben deze discussie niet aan ons voorbij laten gaan en zijn dit intern aan het uitzoeken. Dit had wel even gemeld moeten worden. We komen zo snel mogelijk met een reactie op de bevindingen van Eva.

Olaf, thats the spirit. Dank je wel.
Groet,
Ben 🆒
Reputatie 2
Badge
Goedenavond leden,

We hebben deze discussie niet aan ons voorbij laten gaan en zijn dit intern aan het uitzoeken. Dit had wel even gemeld moeten worden. We komen zo snel mogelijk met een reactie op de bevindingen van Eva.


Alvast bedankt. Mochten jullie meer informatie nodig hebben dan hoor ik dat uiteraard graag.
Zwartkijker Blacktomcat: ik denk dat je geen bevredigend antwoord gaat krijgen.
Het blijft echter wel interessant hoe zich zoiets kan voordoen. Ik ben wel benieuwd naar de werkelijke oorzaak.