SNS

SNS huisfondsen m.b.t. beleggings- en rendementshypotheken zijn gewijzigd?

  • 19 juli 2016
  • 39 Reacties
  • 4337 Keer bekeken

Zo net vernomen dat de SNS het Nederlands aandelenfonds heeft gestaakt en dat er het Europees aandelenfonds (deels???) voor in de plaats is gekomen. De volgend vragen blijven onbeantwoord 1. waarom wordt dat niet met de belegger overlegd; het zijn zijn aandelen en is zijn geld waar eenzijdig beslissingen over de belegging ervan worden genomen; 2. niemand weet uit welke aandelen thans het fonds bestaat. 3. niemand weet hoe de conversie tussen de oude en nieuwe koersen tot stand is gebracht (koers daalt namelijk) 4 niemand heeft antwoord op de vraag waarom de slechter presterende Europese aandelen in de plaats zijn gekomen van de AEX-aandelen. Kortom de zoveelste waardeloze actie van de SNS, helaas dat ik dat moet vaststellen.

39 reacties

Renier ,
Heb ik het goed begrepen dat dit fondsen zijn waar ik niet meer zelfstandig in kan beleggen , maar wel op indirecte wijze via beleggings- en rendementshypotheken ?
Als ik jouw verhaal zo lees , dan is het begrip transparantie wel finaal het SNS raam uitgekieperd , op dit punt althans.
Groet , Axasjaak
Het betreft de huisfondsen waarin nog slechts hypotheekhouders kunnen beleggen (beleggings- en rendementshypotheken) en wel op grond van hun beleggingsovereenkomst met de SNS. Huisfondsen zijn niet meer te gebruiken door vrije beleggers, dat is al een tijdje geleden afgeschaft. Wat men nu heeft gedaan is het uiterst inzichtelijke Ned. aandelenfonds (loopt parallel met de AEX) zonder overleg of bericht vervangen door het Europees aandelenfonds wat nergens aan te koppelen is. Zeer nadelig voor actieve beleggers die hun hypotheekaflossing daarmee in de knel zien komen.
Goedemorgen Renier,

Ik heb je vraag verplaatst naar het gedeelte over dagelijkse bankzaken. Zo kunnen andere leden je vraag ook gemakkelijk terugvinden als ze zich hetzelfde afvragen of dit interessant vinden.

Zelf heb ik weinig verstand van de fondsen waarin wordt belegd en de keuzes die daarbij worden gemaakt. Ik trek daarom een productspecialist aan z'n jasje om antwoorden te krijgen op je vragen. Als ik meer weet, dan hoor je van me.
Hierbij de reactie van onze productmanager:

De beheerder van de SNS Beleggingsfondsen, ACTIAM, heeft besloten het beleggingsbeleid van het SNS Nederlands Aandelenfonds aan te passen. In de maand augustus worden de beleggingen gefaseerd aangepast naar een Europees beleggend fonds. Begin augustus wordt ook de naam van het fonds aangepast naar het SNS Europa Aandelenfonds. SNS heeft de klanten die in dit fonds beleggen een brief gestuurd met meer informatie. Hierin staat onder andere: 'Als u niet Europees wilt beleggen dan kunt u uiteraard overstappen naar een ander beleggingsfonds.'

Op de factsheets die ACTIAM maandelijks publiceert, te vinden via www.snsbank.nl/beleggingsfondsen, zie je onder andere de tien grootste beleggingen binnen de fondsen. Het beleggingsbeleid van het SNS Europa Aandelenfonds is hetzelfde als dat van het reeds bestaande SNS Euro Aandelenfonds.

ACTIAM bepaalt als beheerder van de fondsen hoe zij de omzetting van Nederlandse naar Europese aandelen uitvoert. Zij doet dit zorgvuldig en voert deze transitie daarom gefaseerd uit in de maand augustus. Het aantal aandelen dat je bezit in het SNS Nederlands Aandelenfonds verandert niet vanwege de aanpassingen. De koers zal uiteraard wel fluctueren naar aanleiding van beursbewegingen. Daarnaast geeft ACTIAM aan dat de transactiekosten die zij moet maken voor de transitie zoals gebruikelijk binnen het fonds worden verrekend en dat deze zo’n 0,3% bedragen.

ACTIAM zet deze stap in het belang van de beleggers in de fondsen. De belangrijkste reden is dat met een Europees beleggend fonds meer spreiding wordt gerealiseerd dan met een portefeuille van Nederlandse ondernemingen. Daardoor verbetert het risico-rendementsprofiel van het fonds.
Beste Irene, kennelijk is die productmanager niet goed op de hoogte. Graag in volgorde mijn commentaar. A: Het betreft hier aandelen van klanten en niet van Actiam. Als Actiam, in opdracht van de SNS, wijzigingen wil doorvoeren in de fondssamenstelling dan dient dat in overleg met beleggers te gebeuren en niet zoals het steeds gaat bij de SNS, pas achteraf. Het Euro-aandelenfonds heeft belangrijk slechter gepresteerd dan het Nederlands aandelenfonds dus treedt er schade op die vergoed moet worden. Ik leg deze koersen al drie jaren vast dus ik weet waar ik over spreek. B. Dagelijks volg ik de uitgebrachte koersen dus wil ik kunnen zien (niet over een maand maar nu) welke aandelen deel uitmaken van het Ned. aand. fonds. Iemand zal dat toch wel weten naar ik aanneem of is dat weer te veel gevraagd. Het is geld van andere mensen, realiseert u zich dat wel voldoende? Ik betwijfel het ten zeerste.

B. De tekst in de tweede alinea is nietszeggend; wat wordt bedoeld met "hetzelfde beleid"als de koersen van de beide fondsen afwijken. De beheerder weet het zelf niet stel ik vast.

C. Ik neem aan dat Actiam een vergoeding regelt voor de klanten die de waarde van hun Ned. aand. fonds zien dalen want dat is het gevolg van de wijziging. Klanten willen daarvoor schadeloosgesteld worden. Het bewijs volgt uit vergelijking van de beide koersreeksen. U kunt het eenvoudig zelf vaststellen.

D. Dat het belang van de belegger hiermee gediend is is het zoveelste lulverhaal als het niet met cijfers aangetoond wordt. Voor de belegger in het Ned. aand. fonds is der koppeling met de AEX van grote waarde aangezien een ander fonds die indexvergelijking ontbeert. Lulkoek dus.
Aan die spreiding heb ik als belegger geen behoefte; die graag belegde in het Euro aandelenfonds had die mogelijkheid steeds al, daar is geen samenvoeging van de fondsen voor nodig.

Tot slot concludeer ik dus dat het SNS-belang als enige hiermee gediend is (ontslag van de vorige beheerder) en dus een ordinaire kostenbesparing op conto van de klant.

Graag een onderbouwde reactie!
@Renier heb je ook al in je productvoorwaarden gekeken of de SNS dit mag doen zonder vooroverleg?
U geeft precies het antwoord wat ik van een bankier verwachtte. Het belang van de klant is ondergeschikt aan het uwe! U heeft niets bijgeleerd ondanks de Bankierseed.
Hoi Renier,

Ik leg je vraag weer voor aan een specialist. Blacktomcat is overigens ook een klant van SNS 🙂.
Hallo Renier en Wouter,
Wat zegt de hypotheekacte over de verplichtingen van de hypotheekgever wat betreft de zekerheidsstelling en wat zijn dan de voorwaarden van de beleggingsovereenkomst van de SNS ? Ik kan mij voorstellen dat wijzigingen in het beleggingsbeleid consequenties zullen hebben voor het uiteindelijke beleggingsresultaat.
Ik ben benieuwd naar het antwoord van de productmanager.
Groet , Axasjaak
Axasjaak,

precies zoals je zegt. Als een beleggingshypotheekproduct inderdaad bedoeld is om cliënten door middel van zelf actief(!) beleggen (wat hier speelt) de uiteindelijke schuldaflossing bijeen te laten sprokkelen, dan is het het Nederlands Aandelen Fonds bij uitstek wat, gezien zijn voortdurende koppeling met de AEX-index (6,522% maximaal), daartoe de mogelijkheid biedt. Geen der andere fondsen kent de koppeling met een index behalve dus het NAF fonds.
Dit contractueel vastliggend fonds wordt zonder overleg of iets uit de markt genomen en er komt iets voor in de plaats waarvan de SNS-medewerker zelf niet kan zeggen waaruit het bestaat. (Opsomming van de onderliggende aandelen bedoel ik).
Eigenlijk zou de waarde van 1 aandeel NAF nu op € 28,27 moeten staat maar het staat vandaag op 28,11 (even hoog als gisteren trouwens) hetgeen zowiezo al niet mogelijk is. De SNS heeft dus heel wat uit te leggen want zeker naar de einddatum toe kan deze ingreep zware financiële gevolgen (= tekorten) opleveren en daar hoor je van de SNS niemand over. Let wel, de SNS beheert niet actief, dat staat duidelijk in de voorwaarden, zij beheert slechts de door de klant gekochte aandelen. Aan- en verkopen moet de klant zelf regelen. Door nu het beoordelingsinstrument weg te nemen gaat de klant fors verlies leiden aangezien de noodzakelijke AEX-lijdraad gaat ontbreken. Derhalve volstrekt onverantwoord wat ze doen.

Groet,

Renier
Beste allen,

Ik ben het volkomen met Renier eens.
Hoewel ik weining verstand van belggen heb (vandaar de keuze om bij SNS mee te doen, heb ik dat gevoel toch ook.
Ik vind dat men moet verklaren hoe , wat, en waar men naar toe wil en op welke manier met cijfers onderbouwd.

dutch
Beste Dutch,

dit product mag niet uit de markt genomen worden want de schade die daarmee
kan gaan ontstaan omvat tienduizenden euro's. En dit alles omdat de enige houvast die de belegger heeft de volstrekt eenduidige AEX-index is. Niets anders kan deze standaard vervangen.

Groet,

Renier
dank voor de ractie
dutch
dank voor de reactie
dutch
Reputatie 3
Badge +1
@Reinier: met betrekking tot punt D. in jouw betoog wil ik je graag wijzen op jouw ongepast woordgebruik. Ik begrijp dat je jouw ongenoegen over de gang van zaken wilt uiten, maar dit is niet de manier waarop we dat hier op de community doen. Ik ben zelf ook een ex-SNS Zelf belegger die inmiddels gestopt is met de SNS huisfondsen (waaronder ook het NAF).
Daarnaast heb ik nog een inhoudelijke opmerking: het SNS NAF is helemaal niet gekoppeld aan de AEX zoals dat bij een indexfonds het geval is. De beheerders van het fonds (ACTIAM) investeren het ingelegde geld in aandelen volgens een aantal selectiecriteria. Deze bestaan o.a. uit 'fundamentele beleggingsbeginselen' (lees: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord, etc.) en het feit dat alleen in Nederlandse bedrijven wordt belegd. Natuurlijk kom je dan vooral uit bij fondsen uit de AEX, maar andere Nederlandse bedrijven worden niet uitgesloten. Als je dan ook nog naar de wegingsfactoren kijkt die samen de AEX vormen, dan blijkt deze niet overeen te komen met de verhoudingen (%) waarin wordt belegd in het NAF.
Stefan, dit geval staat niet op zichzelf vandaar dit woordgebruik; men doet wat hen zelf het beste uitkomt en je moet er zelf achter komen om het aan de orde te stellen.
Dat ben ik meer dan moe; de beleggingen behoren de klanten toe, niet de SNS.
Bovendien ben je slecht op de hoogte. Ik volg meerdere fondsen dagelijks!! middels speadsheet en kan je over meerdere jaren de samenhang tussen AEX en Ned, aand, fonds tonen. Wat ik zeg is aantoonbaar waar; zo liggen de feiten en niet anders.
De vraag staat nog uit bij de productmanager, maar ik wil graag even inhaken.

Ik hoop dat jullie respectvol met elkaar om gaan.

Daarnaast is het Nederlands Aandelen Fonds niet gekoppeld aan de AEX. Dat de koers niet veel verschilt is mogelijk, omdat er alleen in Nederlandse aandelen wordt belegt. De uitleg van Stefan klopt.
Geachte heer Wouter.

Ook u bent slecht geïnformeerd. Dagelijks leg ik het verband tussen AEX en NAF vast. Zodoende heb ik ook kunnen vaststellen dat er rare dingen aan het gebeuren waren. Ik zou het op prijs stellen als u zich op dit punt beter zou informeren. Tel het maar na over een langere periode, dan ziet u het duidelijk verband wat loopt, afhankelijk van het moment van dividend uitkeren, van 6,240% tot 6,522% van de AEX. Een prima houvast dus zou ik willen opmerken waar ik al vele malen mijn financieel voordeel mee behaald heb. Uw eigen cijfers liegen niet mag ik aannemen.

Groet,

Renier
Hallo allen ,
Persoonlijk vind ik dit nog het grootste manco : Quote :
"" commentaar. A: Het betreft hier aandelen van klanten en niet van Actiam. Als Actiam, in opdracht van de SNS, wijzigingen wil doorvoeren in de fondssamenstelling dan dient dat in overleg met beleggers te gebeuren en niet zoals het steeds gaat bij de SNS, pas achteraf."
Als deze mededeling ruim van tevoren had plaatsgevonden , dan kan de hypotheekgever zich tenminste nog beraden of hij op deze maatregel zou moeten anticiperen.
Groet , Axasjaak
Reputatie 3
Badge +1
Reinier,
Dat er bij SNS in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen zijn (en zijn geweest) op het gebied van beleggen waar ik op zijn zachtst gezegd niet gelukkig van wordt, ben ik roerend met je eens. Daarom zit mijn belegd vermogen nu bij een andere financiële instelling. Ik ben nog wel wat aan het experimenteren met SNS profielbeleggen, maar tot nu toe nog niet met een bevredigend resultaat. Omdat deze ontwikkelingen bij SNS niet uit de lucht komen vallen, heb ik destijds bewust gekozen om beleggen en hypotheek strikt gescheiden te houden. Naar nu blijkt een goed keuze.
Dan de kwestie van de vermeende koppeling tussen het SNS NAF en de AEX. Natuurlijk is er een causaal verband tussen de koers van het NAF en de hoogte van de AEX. Niet alleen wordt de AEX als benchmark gebruikt, ook het merendeel van de onderliggende aandelen in het NAF staan in de AEX genoteerd. Maar met jouw statistieken en grafieken bewijs je niets meer dan dat causaal verband. Ze zijn niet direct aan elkaar gekoppeld zoals Wouter bevestigt. Overigens presteert het NAF t.o.v. die benchmark relatief slecht. Het is niet voor niets dat de Morningstar rating van dit fonds slechts 2 sterren (van 5) heeft.
Maar hier heb jij allemaal niets aan, omdat je waarschijnlijk via jouw hypotheek vast zit aan de SNS huisfondsen. Je kunt helaas niet naar externe beleggingsfondsen overstappen. Wel nog een tip van mijn kant: toen ik nog SNS Zelf Beleggen had, maakte ik de meeste winst op het SNS Amerika Aandelenfonds, veel meer dan op het NAF (en dat gedurende meersere jaren!) 😳
Stefan,

We wachten de reactie van de SNS af; ik ben heel benieuwd wat hun verklaring gaat zijn en of het een inhoudelijke zal zijn of de zoveelste dooddoener. Ik heb er een heel hard hoofd in en ik spreek uit ervaring. Klanten die middels hun Huisfondsen de aflossing bij elkaar willen verdienen zijn de sigaar, althans diegenen die actief bezig zijn met het NAF en dus niet diegenen die kopen en er verder niet meer naar omkijken.
We gaan het zien! In ieder geval heb ik al een formele klacht ingediend. Deze maatregel is onacceptabel; als oplossing zou ik willen adviseren, koppel het NAF- fonds voor de volle 100% aan de AEX en je hebt er als bank geen omkijken meer naar. Ook de kosten zijn dan minimaal omdat het een "een op een"- verhouding betreft. Maar, alles is dan wel te controleren door de belegger en daar zal het pijnpunt wel in gelegen zijn alhoewel dat nooit toegegeven zal worden.
Reputatie 3
Badge +1
Reinier,
Persoonlijk zou ik het ook een interessant idee vinden om het NAF om te vormen tot een fonds dat exact de AEX volgt. Dan zijn de kosten ook lekker laag (beheer is immers simpel), maar het nadeel is dan wel dat dit fonds niet meer voldoet aan de specifieke eisen die SNS stelt aan duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord investeren, geen wapens, enz.. Dat zie ik niet zo snel gebeuren, maar je weet nooit...
Daarnaast bestaan dergelijke fondsen al (niet in beheer bij SNS / ACTIAM welteverstaan) dus is de afzetmarkt voor een dergelijk nieuw fonds beperkt tot de mensen die gebonden zijn aan SNS huisfondsen via hun hypotheek...
Enfin, ik hoop voor je dat SNS met een acceptabel antwoord en/of voorstel komt. Succes!
Stefan
Beste Wouter,

even inhakend op je laatste bericht. Het respectvol naar de ander toe begint in dit geval bij jouw broodheer. Wat ik er de laatste jaren van de SNS gezien heb, en ik beheer een aantal zaken voor mijzelf en enkele SNS-cliënten, is zeker niet respectvol te noemen, klagen haalt behalve heel veel correspondentie weinig tot niets uit en pas als je bij de Ombudsman van het KiFiD aangeland bent heb je kans dat zaken serieus bekeken worden. Ik dacht dat de Bankiers-eed die met veel poeha geïntroduceerd werd, zaken ten goed zou doen keren (klantenbelang centraal stellen), maar dat is althans bij de SNS toch weer ijdele hoop gebleken.
Wat hier speelt, en ik heb van een ingewijde, is het feit dat de SNS zich uit de totale effectenhandel wil terugtrekken (er wordt kennelijk te weinig op verdiend) en daar worden klantenbelangen rücksichtslos aan opgeofferd. Zo ook in deze aangelegenheid. Dat moet stoppen! Middels oplossingsgericht schadevermijdend overleg moet tot een akkoord gekomen kunnen worden met alle belanghebbenden. Dat is voor mij respectvol handelen maar dat ontbreekt er steeds weer aan bij de SNS. Dus gaan we maar verder, dan maar weer naar de Ombudsman als het niet middels respectvol overleg kan.

Groetend,

Renier
De weg naar de ombudsman, KiFiD en dergelijke staat je altijd vrij om te bewandelen. dat de SNS zich terugtrekt uit wat jij noemt de effectenhandel, is op zich haar goed recht. ieder bedrijf, persoon, instantie, overheid, etc. heeft het recht om van tijd tot tijd te kijken of ze zich nog met de juiste zaken bezig houden. En als dat een wijziging in het beleid (en dus ook uitvoering) tot gevolg heeft, verwachten we dat ze dat op een 'waardige' manier doen waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan alle belanghebbenden. In dit geval kiest de SNS voor een koerswijziging waarmee jij het niet eens bent. Ik vind dat de SNS dan met goede alternatieven moet aankomen. Dat kan een financiële tegemoetkoming zijn, andere vergelijkbare fondsen aanbieden, boetevrije loskoppeling van hypotheek en beleggingen (zodat je vrij bent om te beleggen waar je wilt), etc. Zo'n oplossing is niet voor iedereen gelijk. Ik heb al eerder aangegeven dat je moet kijken naar de kleine lettertjes van de contracten die je indertijd met de SNS hebt afgesloten. Dat zijn per slot van rekening de voorwaarden waar beide partijen indertijd mee akkoord zijn gegaan. Als daar in zou staan, dat de SNS dat eenzijdig mag doen, ja, dan heb je daar indertijd mee ingestemd.
Als ik jou was, zou ik proberen om boetevrij de hypotheek los te laten koppelen van de beleggingen. Je kunt dan beleggen waar en waarin je zelf wilt.(Mogelijk moet je die nieuwe beleggingsrekening dan verpanden aan de bank net als nu het geval zal zijn).
Succes en ik lees hier graag het vervolg.
Beste Blacktomcat,

op dit moment is het verlies op een aandeel NAF opgelopen tot 19 cent vanaf 2 cent 9 dagen geleden. De switch heeft dus op 9 dagen een oplopend verlies te zien gegeven van 19 cent per aandeeltje waarbij de vraag is wie dat verlies dekt en wat de oplopende verliezen met het verstrijken van de tijd verder nog te zien zullen geven.
In de limitatieve contract-opsomming van toegelaten fondsen is het NAF een ervan; uiteraard kan de beheerder selecteren uit voorhanden top-Nederlandse fondsen maar niet uit Europese aandelen; daar is een ander contractueel toegelaten fonds voor ingericht, het SNS Europees aandelenfonds. Nergens staat te lezen dat een fonds "zomaar" opgegeven mag worden en lees er de condities anders maar eens op na. Kijk ook naar de factsheet en de verdere aanduidingen.
Nederlandse hypotheekhouder/beleggers maken winst door actief/dynamisch te beleggen wat inhoudt dat je laag koopt en hoog uitstapt; hij is dus gebaat bij een hoge volatiliteit in een redelijk voorspelbare bekende reeks, i.c. de AEX. Daarvoor is door velen bewust gekozen en wel op goede gronden vanwege de absoluut noodzakelijke bekendheid met de onderliggende aandelen en dus niet voor een ander fonds van buitenlandse bedrijven. Die unieke basis is nu komen te vervallen met alle gevolgen voor grote schade in de opbouw van uiteindelijke aflossing.
Er zijn zoals je zelf zegt voldoende mogelijkheden voor de SNS om dit schadevrij voor beleggers op te lossen maar dat moet je dan wel willen; ik kan mij na alle vroegere ervaringen niet voorstellen dat daar iemand bij stil staat en gezien mijn 50-jarige accountanty-achtergrond en 40-jarige belggingservaring ben ik gerechtigd dit soort opmerkingen te maken.

Bedankt overigens voor jouw reactie.

Groet,

Renier

Reageer