SNS

Vrijwilligersregeling ook bij SNS?

  • 8 oktober 2017
  • 7 Reacties
  • 13078 Keer bekeken

Het aantal mensen dat bij SNS werkt , is mij onbekend. Deze mensen kunnen met hun kennis en tijd een maatschappelijk verschil maken. Biedt de SNS , net zoals dat bij een collega-bank het geval is , met een aantal maatschappelijke partners ook een divers programma van vrijwilligersprojecten aan waar medewerkers zich voor kunnen inschrijven ?
Als extra stimulans kan een "vrijwilligersregeling" dienen . Dit houdt in dat medewerkers zich 50% in SNS tijd en 50% in eigen tijd kunnen inzetten voor de samenleving , met een maximum van een werkweek per jaar.
Ik hoop dat de SNS voor haar medewerkers ook een dergelijke regeling aanbiedt.
met vriendelijke groet , Axasjaak

7 reacties

Als 50% in de baas z'n tijd gebeurt, betaald dus, dan is het feitelijk geen vrijwilligerswerk meer toch?

Spijtig dat mensen een dergelijke stimulans nodig hebben om zich ergens voor in te zetten...

Maar uiteraard, als de bank zo'n regeling maakt, dan is dat niet verkeerd.
Hoi Axasjaak,

We vinden het belangrijk om ons in te zetten om de financiële kennis van Nederland te verbeteren. Zodat iedereen, klant of geen klant, meer inzicht heeft in zijn geldzaken en meer overzicht krijgt. Daarom staan medewerkers van SNS bijvoorbeeld voor de klas om kinderen te leren over geld. Met het lesprogramma Eurowijs leren kinderen hoe je met geld omgaat. Ook helpen we senioren met online bankieren met de workshop Webwijs. Bij SNS kennen we ongeveer dezelfde vrijwilligersregeling:dit bedraagt niet meer dan 50% van de tijd die wordt besteed aan vrijwilligerswerk en kent een maximum van 3 werkdagen per kalenderjaar.
Ik mag toch hopen dat de Eurowijs en Webwijs projecten niet als vrijwilligerswerk worden gezien? Dat wordt in dit antwoord niet duidelijk.
Beste Koos,

Waarom hoop je dat Eurowijs en Webwijs niet als vrijwilligerswerk worden gezien? Deze activiteiten vallen hier namelijk wel onder. Medewerkers geven zich bijvoorbeeld op om gastlessen te geven op een school. Daarnaast zijn medewerkers vrij om eigen projecten aan te dragen. De betrokkenen beoordelen of dit past binnen de maatschappelijke betrokkenheid van SNS.
Ik verkeerde in de veronderstelling dat - volgend uit de missie van de Volksbank - dit als regulier werk zou worden gezien. Dus dat het niet deels in "eigen" tijd hoeft te worden uitgevoerd.
Hoi Koos, ik ben klant en medewerker van SNS. Op mijn vrije dag geef ik regelmatig financiële educatie aan kinderen, ouderen en asielzoekers. Ik doe dit dus naast mijn reguliere werk. Wat niet wil zeggen dat ik dit niet in de tijd van mijn baas zou mogen doen. Ik kies er dus zelf voor om dit in eigen tijd te doen en het is zeker vrijwillig. Ik vind het niet meer dan normaal dat ik een stukje van mijn opgebouwde kennis bij de bank terug geef aan de maatschappij.
Gr. Rien.
Daar kan ik alleen maar waardering voor hebben. Chapeau !!!
Maar dat neemt niet weg dat het in zijn algemeenheid ook deels in SNS-tijd zou kunnen gebeuren, omdat het in de missie past en er ook een klein beetje goede sier mee wordt gemaakt.

Reageer