SNS

Wat als je je hypotheek plotseling niet meer kunt betalen?

  • 11 juli 2013
  • 16 Reacties
  • 13420 Keer bekeken

Door de recessie en de huizencrisis krijgen steeds meer huishoudens problemen om hun hypotheek te betalen. SNS Bank wil betalingsachterstanden en gedwongen veilingen graag voorkomen. Maar hoe zorgen we er nu samen voor dat de hypotheek betaalbaar blijft?

Wat kan de bank doen voor huishoudens in degelijke situtatie? En, welke stappen zou je zelf kunnen ondernemen? We horen graag jouw mening!
Beantwoord daarom onderstaande vragen in een reactieveld. Jullie ideeen zullen we aanbieden aan de afdeling hypotheken. Zo zijn we eerder en dus beter in staat een passende oplossing te bieden bij mogelijke achterstanden.

Stel
Er verandert iets in jouw situatie, bijvoorbeeld thuis of op je werk. Het gevolg is dat je inkomsten dalen of dat je plotseling hogere lasten hebt. Het betalen van de hypotheek wordt daardoor (tijdelijk) lastig of misschien zelfs onmogelijk.

Vraag 1: Wat zou de bank in zo’n situatie kunnen doen om jou te helpen?

Vraag 2: Wat zou je zelf kunnen doen? En wanneer kom je in actie?

16 reacties

Reputatie 3
Badge +1
Als het een tijdelijke situatie betreft (bijvoorbeeld als je tijdelijk werkeloos bent als gevolg van een crisis), dan zou de bank kunnen helpen door tijdelijk de aflossingsverplichting op te schorten. Bij hypotheken waarbij je niet aflost zou de bank kunnen overwegen om de rentebetaling tijdelijk op te schorten. Bij de laatstgenoemde neemt de totale schuld wel tijdelijk toe, maar dat is meestal te overzien.
Indien de inkomensachteruitgang permanent is (zoals bij scheiding, arbeidsongeschiktheid, overlijden partner, etc.), dan wordt het lastiger. Als er dan gelijkertijd een crisis gaande is waardoor de waarde van de woning lager is dan de hypotheekschuld en er zijn verder geen maatregelen genomen om dit risico af te dekken (bijv. d.m.v. een verzekering bij overlijden, invaliditeit, inkomensachteruitgang, etc.), ontstaat er een uitzichtloze situatie. Het is dan belangrijk om als huiseigenaar snel te handelen opdat de situatie niet te veel verergert. Hierbij zou de bank kunnen helpen door samen snel en efficient de opties door te nemen en tijdig de juiste stappen te zetten, waabij de bank niet rigide en puur haar eigen belang nastreeft. Dit werkt in de praktijk alleen maar vertragend in het proces en zal uiteindelijk ook het belang van de bank schaden.
Zelf heb ik ervoor gezorgd dat (door aflossing) mijn hypotheekschuld lager is dan de waarde van mijn woning. Ook ik ben als starter begonnen met een top-hypotheek, maar ik heb bewust gekozen voor een constructie waarbij ik het top-deel vervroegd kon aflossen. Dat is - 10 jaar na mijn eerste eigen woning - ook gelukt. Ook bij mijn laatste verhuizing (naar een duurdere woning) heb ik de verleiding weerstaan om wederom maximaal te lenen, waardoor ik weer opnieuw had moeten beginnen.
Ik heb daarbij geen inkomensverzekering genomen, omdat ik dit te duur vond. Daar moet ik wel bij vermelden dat het inkomen van mijn echtgenote niet nodig was voor het verkrijgen van de hypotheeklening, waardoor ons gezamelijk inkomen ook flink mag dalen voordat we in de problemen komen met het betalen van de rente+aflossing. Ik heb uiteraard wel een levensverzekering, opdat mijn echtgenote in ons huis kan blijven wonen mocht ik overlijden.
Ergo: ik wil iedereen willen adviseren om (ongeveer) hetzelfde te doen.
wat de bank zou kunnen doen:
met de overwaarde van je huis (bijvoorbeeld 50 😵 de maandelijkse rente betalen.
De bank zou in bepaalde situaties de rentebetaling kunnen verlagen of opschorten en misschien in overleg een andere hypotheek(lagere maandlasten) kunnen aanbieden zonder dat er meteen met boetebedragen wordt gegooid, vanwege het vervroegd openbreken van het contract.

Zelf zou je er voor kunnen zorgen dat je niet te veel hypotheek opneemt en vroegtijdig contact opnemen met de bank om een oplossing te zoeken.
Behalve bij  problemen vind ik sowieso dat de banken, en dus ook de SNS, weinig behulpzaam zijn als het gaat om de malaise in hypotheekland. Mijn huis staat zogezegd onder water. Om te kijken of er mogelijkheden waren, komt de bank niet verder dan een, duurdere, oplossing binnen de eigen producten aan te bieden. En anders maar simpelweg puur aflossen. Het onder water zetten is een verantwoordelijkheid van mijzelf, maar het is ook de bank die het geaccepteerd en gefaciliteerd heeft. De nare gevolgen hiervan zijn alleen en w orden alleen gedragen door de consument. De bank  laat het hier helemaal afweten. 
Pas als de betalingen in gevaar komen, dan komen ze enigzins in actie. 

Zelfs een beetje zorgplicht is aan de banken niet besteed. Weinig schuldgevoel wat dat  betreft. 

gr
Bedankt voor de reacties tot nu toe. Wat vinden andere community deelnemers? Wat zou de bank kunnen doen? En wat zou je zelf kunnen doen? Deel het met ons in dit topic!
Mij persoonlijk treft dat volgend jaar, want ik heb dan 2 maanden geen AOW en dus moet ik dan leven van een pensioentje die 2 maanden; het zou me wel zeer goed uitkomen als de SNS mij dan 2 maanden uitstel van betaling geeft of mij  overwaarde tijdelijk gebruikt om dat te betalen; het liefst zou ik aanpassing van de hypotheek naar een lagere rente willen, maar dat kost wellicht meer geld.
Afhangkelijk van de omstandigheden de aflossong stopzetten, bij jongeren met een redelijk toekomst perspectief de rente toevoegen aan de hoofdsom. Indien toch tot gedwongen verkoop moet worden overgegaan : een realistische regeling voor de restschuld treffen waarbij het rente tarief niet gekoppeld moet zijneen compsumtief krediet maar aan het teraif voor hypotheken.

Zelf kun je vooraf zaken oplossen door geen aflossongsvrije of beleggingshypotheek af te sluiten waardoor een overwaarde ontstaat die gebruikt kan worden in slechte tijden
h.w. stuyver aa


 
De Bank zou de hypotheek rente voor de betreffende persoon kunnen verlagen.
Stel dat de rente voor een langere periode is vastgezet tegen een voor nu hoge rente.
Wellicht dat de bank haar klant een financieel advies kan geven, of de weg wijzen naar het NIBUD, zodat de SNS klant weer grip krijgt op zijn financien.

Klaarblijkelijk is de situatie zo veranderd dat de klant die weloverwogen een hypotheek heeft genomen, deze niet meer kan opbrengen. Hulp, tips of navigatiehulp bieden om hem (zelf) uit de financiele misere te laten komen, lijkt me het eerste wat SNS zou moeten doen. 

Hypotheekverplichting tijdelijk verlagen of opschorten zie ik als symptoom bestrijding.
Bedankt voor jullie reacties. Ik lees verschillende dingen die de bank kan doen, variërend van renteverlaging tot stopzetten van aflossing en advies aan de klant om meer grip op financiën te krijgen. Zelf moet je volgens jullie vooral vooraf een weloverwogen keuze maken. Mocht het ondanks dat toch niet goed gaat moet je in elk geval vroegtijdig aan de bel trekken.

Graag hoor ik nog meer reacties. Nog niet gereageerd? Wat vind jij?!
De meeste mogelijkheden zijn al genoemd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat een bank goed luistert en meedenkt. Bij het afsluiten van een hypotheek heb je een persoonlijk gesprek en wordt advies gegeven specifiek voor jouw situatie. Dit zou ook zo moeten zijn als iemand (tijdelijk) de hypotheek niet kan betalen.
Ed.
Ter compensatie mede door banken veroorzaakte crisis gebaar maken naar Hyp klanten bij problemen de te betalen
rente iets te verlagen.
Tja,toen de bomen nog tot de hemel groeiden stonden de banken allemaal klaar met een grote paraplu.
Kom er allemaal onder schuilen,wij zorgen goed voor jullie.
Nu het regent weten ze niet hoe snel ze de paraplu moeten inklappen en hun klanten rustig laten natregenen.
Tja de bonussen voor de banken is tenslotte belangrijker dan hun klanten
Ik denk dat banken uberhaupt een actievere rol moeten spelen in het VOORKOMEN van deze problemen.
De rentes worden kunstmatig hoog gehouden (nieuwsberichten genoeg over dit ondwerwerp); en zijn in geen verhouding tot de spaarrentes meer.

Uiteraard heeft de klant zijn eigen verantwoordelijkheid, dat zal ik niet ontkennen; maar zo actief als klanten zijn met je binnen halen, zo stil wordt het op het moment dat er advies nodig is. (of dik betalen; het oversluiten van een SNS hypotheek kost ruim 1100 euro voor 'advies'; en via de SNS naar een andere bank zelfs (>2200 euro) wat ik beetje jammer vind gezien ze er zo prat op gaan dat ze onafhankelijk opereren en ook bij andere banken aan kunnen bieden; maar hier dan wel gelijk 2x tarief voor rekenen. (of dit nou terecht is of niet) )

Samengevat zou ik zeggen:
Voor de bank: Actiever zijn in het voorkomen van problemen; flexibeler opstellen als er wat mis gegaan is; en niet overal gelijk de hoofdprijs voor vragen.


Voor de hypotheeknemer: gebruik je verstand; zie je problemen in de (nabije) toekomst, REAGEER. neem gepaste maatregelen voor zover mogelijk en neem tijdig contact op met de bank voor advies.
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor deelname aan dit onderzoek. Jullie reacties zijn voor SNS Bank zeer waardevol!
Voor nu zal dit onderzoek afgesloten worden en op korte termijn ontvangen jullie een terugkoppeling.


Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de winnaars van de klusbonnen bekend te maken. Na een loting zijn Stuyver en Mansbots als winnaars uit de bus gekomen. Van harte gefeliciteerd, de klusbonnen komen naar jullie toe.
- Breng hypotheekrenten in lijn met overige europeese landen (2-3% in bijvoorbeeld Noorwegen). Dan is ook afschaffen van de renteaftrek betaalbaar
- Kom afspraken na als Bank. Op mijn offerte werd mij verteld dat ik vrij kon kiezen uit SNS en ASN Begeggingsproducten. Maar als ik wil switchen moet ik wel bij de SNS Advies vragen, en dat advies is uiteraard anders dan wat ik graag wil
- Wees duidelijk en eenvoudig over producten
- ZOrg dat alternatieve producten betaalbaar blijven. Iemand met een tophypotheek een spaarpolis van 500 euro per maand bieden als alternatief voor beleggingen is niet betaalbaar
- TRek als bank kromme zaken zelf recht. Mijn oorspronkelijke beleggingspolis had ten tijde van afsluiten een rekenrendement van 6.4 %. Na 1 jaar stond dat al op 4.1%, omdat zogezegd de kosten van de rendementen afgehaald moesten worden. Dat hoefde blijkbaar niet bij het afsluiten (waarbij toen dus de rendementen gehaald werden) maar na een jaar wel (waarbij er dus een tekort ontstaat)

Reageer