SNS

Beantwoord

Stappenplan SNS als Nutsbank?

  • 6 mei 2015
  • 4 Reacties
  • 29435 Keer bekeken

Ik vraag mij af of er tussen de klantenraad en de directie van de SNS overleg is om te komen tot een stappenplan , met het doel om debank in te toekomst te laten functioneren als nutsbank. Met nutsbank bedoel ik een bank met als economische basis een redelijke rentemarge tussen aktieve- en passieve financiering , zonder swips , swaps ,swops of  zoiets als winstverdriedubbelaars. Waarbij het klantenbelang voorop staat als "normaal" criterium.
In deze fase van ontvlechting functioneert de staat indirect nog als enige aandeelhouder. Het ziet ernaar uit dat de staat de aandelen SNS volgens gebruikelijke procedure op de beurs gaat brengen.
Om de politiek te kunnen beïnvloeden met het standpunt dat een Nutsbank nodig is in het  Nederlandse bankenspectrum , zou een inventarisatie nuttig zijn om te bepalen
hoeveel nederlanders bereid zouden zijn een belang te nemen in onze eigen nutsbank , die niet voor niets de naam draagt van Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken.
Ik refereer hierbij aan het vakbondsverleden van zowel de ASN als de CVB.
met vriendelijke groet,
Axasjaak
icon

Beste antwoord door Stefan 6 mei 2015, 14:03

Hallo Axasjaak,
Zo concreet zoals je nu vraagt (of er tussen de klantenraad en de directie van SNS overleg is om te komen tot een stappenplan) kan ik je meteen antwoorden: nee. De klantenraad is daar ook niet voor bedoeld of ingericht om een dergelijke taak uit te voeren. Wel verwacht ik dat het onderwerp 'nutsbank' in de komende klantenraden opnieuw aan de orde zal komen. Ik verwacht dat de SNS directie daarbij (delen van) haar (stappen)plan(nen) zal voorleggen aan de klantraad voor advies.
Ik heb hierin natuurlijk als lid van de klantenraad hoge verwachtingen. Daarbij doel ik vooral op het betrekken van de klanten bij het opstellen en uitvoeren van deze plannen. Niet alleen de klantenraad zelf, maar juist ook alle andere klanten die graag willen meedenken met hun bank. 
Dit is in mijn beleving de belangrijkste taak van de klantenraad (om hierin SNS te adviseren en motiveren).
Groeten,
Stefan
Bekijk origineel

4 reacties

Reputatie 3
Badge +1
Hallo Axasjaak,
Zo concreet zoals je nu vraagt (of er tussen de klantenraad en de directie van SNS overleg is om te komen tot een stappenplan) kan ik je meteen antwoorden: nee. De klantenraad is daar ook niet voor bedoeld of ingericht om een dergelijke taak uit te voeren. Wel verwacht ik dat het onderwerp 'nutsbank' in de komende klantenraden opnieuw aan de orde zal komen. Ik verwacht dat de SNS directie daarbij (delen van) haar (stappen)plan(nen) zal voorleggen aan de klantraad voor advies.
Ik heb hierin natuurlijk als lid van de klantenraad hoge verwachtingen. Daarbij doel ik vooral op het betrekken van de klanten bij het opstellen en uitvoeren van deze plannen. Niet alleen de klantenraad zelf, maar juist ook alle andere klanten die graag willen meedenken met hun bank. 
Dit is in mijn beleving de belangrijkste taak van de klantenraad (om hierin SNS te adviseren en motiveren).
Groeten,
Stefan
Badge +1
Dank voor je toelichting Stefan. Kun je hier verder mee Axasjaak?
Stefan en Tibor ,
Bedankt voor jullie reacties.
Uiteraard waardeer ik het bestaan en het functioneren van de klantenraad zeer .
De achtergrond van mijn vraag is dat , als de overheid als feitelijke enige aandeelhouder op korte termijn een partij vindt die bereid is
om tegen gunstige koers de aandelen SNS over te nemen , iedereen in de SNS organisatie voor een voldongen feit zal worden gesteld.
En het zou best wel eens kunnen zijn dat de nieuwe eigenaar optimale winstmaximalisatie als norm stelt.
Punt is dat dit proces van ontvlechting en eventuele overname zich terecht achter de schermen afspeelt en transparantie naar de buitenwereld
pas geboden wordt als beslissingen al zijn gevallen.
In elk geval wens ik de klantenraad veel succes toe bij haar taakvervulling.
met vriendelijke groet ,
Axasjaak
Een klantenraad heeft geen wettelijke basis, zoals bijv. een ondernemingsraad. Het zal erg van de "goede wil" van de organisatie en de "kundigheid" van de leden afhangen waarover gepraat mag/gaat worden. 
Des te meer is het dus zinvol dat klantenraad leden hier mee doen en door anderen "gevoed" worden in hun werk in de klantenraad. In de community is sinds enige tijd een apart topic "klantenraad". Ik zou zeggen; er heen met z´n allen. Geef de leden voldoende voer om hun werk te doen!
Groet,
Ben 🆒

Reageer