SNS

De 3e dinsdag in september

  • 23 september 2016
  • 9 Reacties
  • 7320 Keer bekeken

Afgelopen dinsdag was het zover: Prinsjesdag. De kabinetsplannen voor 2017 werden gepresenteerd. Net als voorgaande jaren waren de plannen al eerder uitgelekt en geen grote verrassing. Het overzicht in het Algemeen Dagblad geeft handig inzicht in de nieuwe plannen. Per huishouden wordt de invloed van de plannen uitgelicht.
Het positieve nieuws is dat veel mensen er komend jaar op vooruitgaan. Ik ben zelf geen expert maar het lijkt erop dat het verschil tussen de hoge en lage inkomens kleiner wordt. Wat mij betreft een goede stap.
Groot economisch nieuws heeft invloed op banken en dus ook op SNS. Vaak is dit in combinatie met de Belastingdienst. In dit geval worden bijvoorbeeld de starterslening en schenking voor eigen woning genoemd. De starterslening is een aanvullende lening boven de hypotheek voor jongeren die nieuw zijn op de woningmarkt. Via de gemeente is een extra bedrag te lenen om een huis, op basis van het ‘toekomstige’ salaris te kopen. De schuld wordt aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld, terwijl er niet op wordt afgelost in de eerste 3 jaar. Vanaf 1 januari 2017 zou het niet meer mogelijk zijn om de starterslening aan te vragen met hypotheekrenteaftrek. SVn, de stichting die de starterslening regelt, gaat door met het aanbieden van een lening met hypotheekrenteaftrek. De aflossingsverplichting wordt wel aangescherpt.
In 2013 / 2014 was het mogelijk van 18 tot 40 jaar een schenking te ontvangen om een woning te kopen. Dit wordt in 2017 verlengd. De regels rond de schenking zijn iets versoepeld.

Een aantal maatregelen die de koop van een huis moeten vereenvoudigen. Wat vinden jullie hiervan? Is het goed dat jongeren sneller toegang krijgen tot de (koop)woningmarkt?

9 reacties


Een aantal maatregelen die de koop van een huis moeten vereenvoudigen. Wat vinden jullie hiervan? Is het goed dat jongeren sneller toegang krijgen tot de (koop)woningmarkt?

Tsja, die begroting in september. Het gaat goed met/in NL. er is weinig over te bespreken.
Wat vooral steeds wordt "weg gewimpelt" is de achterstand die mensen met een uitkering en gepensioneerden steeds meer oplopen. "Normaal" (waar ken ik dat van?) was pensioen waardevast. Geldontwaarding en loonsverhogingen in de sector werden mee genomen. Dit is nu al jaren niet meer het geval, waardoor de achterstand jaarlijks al gauw met 1-3% groter is geworden.
Zo, dat eerst maar eens. Het volgende heeft daar misschien toch wel mee te maken;
Doordat "jongeren" vanaf het "begin" al behoorlijk wat meer claims op "ons" (NL.) bezit leggen, komt het eerste punt van mij dus steeds meer onder druk (meer voor).
De "ouderen" hebben in de loop van hun leven vaak hun "bezit" opgebouwd. Nu moet dat bezit dus vanaf het begin al behoorlijk zijn. Daarna steeds weer verhuizen drijft vanzelf de woning prijzen vanzelf weer verder op. Telkens bijv. de verbouwingskosten en aankoop kosten (minstens dus 10% maar waarschijnlijk is 20% ook niet zeldzaam) na een paar jaar bij de kostprijs op, maakt het dan dus de prijs snel oplopen.
"Sparen voor later" geeft daarnaast het voordeel dat ook voor jongeren goede pensioenen mogelijk zijn.
Nu al potverteren en dan naar de ouderen van nu wijzen is wel erg krom.
Blijf svp van mij pensioen af en regel het voor jezelf goed (dus nu geen potverteren).
Groet,
Ben 🆒
PS Komt nog bij dat de "ouderen" van nu al betaalden voor hun "voorgangers" (die hadden nog geen of weinig pensioen opgebouwd) en daarnaast ook nog voor o.a. de welvaart waar "de jongeren" in terecht kwamen (bijv. de opbouw na de oorlog).
Toch ben ik het hier niet mee eens Ben, ondanks dat ik ook niet super ver van mijn pensioen zit. Al die jaren hebben anderen ook voor MIJN opbouw betaald, dus het heeft twee kanten. Men is te optimistisch geweest toen veel mensen al met 57 met pensioen mochten, met hoge uitkeringen. Ik vind best dat die mensen nu een steentje bij kunnen dragen, nu het wat minder gaat.

Ik vind de houding "Yes ik heb mijn pensioen en kan lekker rijk blijven leven, lekker puh voor degene die tot 67 moeten" niet meer van deze tijd. Gepensioneerden die het goed hebben mogen best wat inleveren. Ik ben echt niet voor nivellering, maar ook niet voor onaantastbare pensioenen.....

Maar Wouter, jij lijkt nivellering een goede stap te noemen, en dat gaat me ook te ver. Ik zelf bijvoorbeeld heb gestudeerd en ben gaan werken toen ik 26 was, met weinig startkapitaal (zeg maar gerust: niets). Daarna kreeg ik een betere baan en verdiende ik meer. Dit hoeft niet op allerlei manieren weer te worden verlaagd, simpelweg omdat ik zonder die studie ook had kunnen gaan werken met een veel kortere opleiding, en op mijn 20e al een baan te hebben. Logisch toch dat er dan inkomensverschillen zijn? Ik moet 6 jaar inlopen en sta ook voor hoge kosten. Weet je hoe lang het duurt voordat je met een wat hoger inkomen die investering hebt terug verdiend? Nivellering is al ver genoeg gegaan. Mijn mening.

Pensioen


De opbouw van pensioen die je in de jaren 50 deed was gebaseerd op het welvaartsniveau uit die jaren. In hoeverre kun je dat vergelijken met het welvaartsniveau dat we nu hebben. Pensioenen zijn helaas ook een politiek thema dus onderhevig aan korte termijn denken. Ik blijf het lastig vinden wat eerlijk is in onze huidige samenleving.

Starters


Ik ben tegen elke vorm van starters support (inclusief hypotheekrente aftrek) omdat al deze subsidies alleen maar de huizenprijzen opdrijven. De huizenmarkt is een vrij open markt met vraag en aanbod. Dus zonder subsidies zakken gewoon de prijzen; niets aan de hand. De enige 'verliezers' zijn dan de banken/pensioenfondsen want die kunnen minder uitlenen.
Het is natuurlijk niet verstandig om de hypotheekrente direct af te schaffen, maar wel af te bouwen over bv 30 jaar. Die 0.5 pp per jaar rente aftrekvermindering moet gewoon doorgezet worden totdat het op 0% uitkomt.
Hoi Strider,

Ik vind het inderdaad positief dat het verschil niet groter wordt. Zelf heb ik nog een studieschuld openstaan, dus ik ben me bewust van het ‘uitgestelde’ inkomen. Je studeert langer door waardoor je geen geld verdient en wel een schuld opbouwt. Dat iemand met een afgeronde studie daarna een beter betaalde baan kan vinden en de schuld kan aflossen vind ik prima.
Reputatie 2
Allereerst: wij leven in een rijk land met een hoog welvaartsniveau. Daarnaast zijn de verschillen tussen arm en rijk naar mijn mening nog te groot. Enige nivellering zou geen kwaad kunnen. Maar ook wat dat betreft zijn wij geen uitschieter. Vergelijk het maar eens met de Verenigde Staten. Dat ouderen met een (goed) pensioen gaan achterlopen zou je ook een vorm van nivellering kunnen noemen. Overigens is het pensioentekort een erg relatief begrip. Als je kijkt naar de rendementen van de beleggingen van de pensioenfondsen is er niets aan de hand. De "problemen" worden veroorzaakt door de rekenrente die de fondsen moeten hanteren voor het berekenen van hun toekomstige verplichtingen. Dat is de crux van het probleem.

En om op de opmerking van Wouter terug te komen: ik vind het een goede zaak dat er maatregelen komen die het voor jongeren makkelijker maken om te kopen. Anders wordt voor hen het kopen van een woning wel heel erg moeilijk.

PS Komt nog bij dat de "ouderen" van nu al betaalden voor hun "voorgangers" (die hadden nog geen of weinig pensioen opgebouwd) en daarnaast ook nog voor o.a. de welvaart waar "de jongeren" in terecht kwamen (bijv. de opbouw na de oorlog).

@strider, ik ben met 15 gaan werken, jij hebt dus 11jr langer kunnen "genieten" van waar ik o.a. op doelde (welvaart).
Het heeft niets met "iets gunnen" te maken, mijn opmerkingen komen voort uit frustratie over het kortzichtige gedoe rond (o.a.) mijn pensioen.
Verder weet jij waarschijnlijk niet (onvoldoende) wat er al is ingeleverd. Ik schreef al dat ik schat dat het jaarlijks 1-3% was. Neem het laagste dan is het dus de afgelopen 10jr meer dan 10%. Bij en hoog inkomen geen probleem (?), maar bij bijv. €2000 in de maand is dat wel €200. Mij lijkt dit trouwens een onrealistische lage schatting.
@Wouter, dat betekend dus ook dat je "later" ook meer zult moeten betalen voor o.a. de vorige generaties, opbouw welvaart en je eigen pensioen.

Er zijn maar een paar generaties die konden "profiteren" van eerder pensioen (en een aantal beroepsgroepen).
Groet,
Ben 🆒
PS Ik wil niet klagen, we hebben het over het algemeen erg goed in NL. Waar ik kriegel van wordt is alsmaar anderen willen aanwijzen als "schuldigen". Los het gewoon op als je een probleem ziet, schuif het niet op een ander z´n bord.
Dat laatste Ben is precies wat ik bedoel, aanwijzen van schuldigen en profiteurs. Iedereen reageert uiteraard eerst op zijn eigen situatie, en ik ben het geheel met je eens.

Echter, het is ingewikkeld, ik gun mijn kinderen ook een deel van onze welvaart dus we moeten met zijn allen kijken hoe het eerlijk kan, maar niet altijd maar weer nivellering.

Dat 11 jaar extra genieten van de welvaart Ben? Ik woonde thuis, werkte op zaterdag en had een krantenbaan en daarnaast mijn studie. Ik kwam niets te kort, maar ik had een meer dan 40 urige werkweek! En daarna met niets op mijn 26e gaan werken. Het is complex, en er moeten onafhankelijke partijen gaan kijken waar het scheef zit, en waar het anders moet.eRik verwoordt het heel mooi, "Ik blijf het lastig vinden wat eerlijk is in onze huidige samenleving. " Daar zit het probleem.

En @JanStel, die pensioen tekorten zijn er echt wel, omdat ze niets meer mogen, waardoor het rendement de marktrente gaat benaderen, waardeloos dus. Eerder belegden pensioenfondsen in vele renderende bedrijven, waarin niet meer belegd mag worden vanwege risico, of onethisch gedrag, denk aan wapenindustrie. Geloof me, indirect belegden alle pensioenfondsen in dergelijke constructies die verreweg de meeste winst opleverden. Het is hypocrisie in deze tijd, alsof je op die manier minder wapens in de wereld krijgt.

Dan de zogenaamde vergrijzing, nou ik zie nog veel te veel mensen heengaan, die net van hun pensioen genieten, en die 67 jarige AOW leeftijd is alleen maar een botte bezuiniging, die zeer veel miljarden oplevert. We hebben dat geld misschien wel nodig, als land, maar speel het dan eerlijk en zeg gewoon dat we anders geld tekort komen, en gooi het niet op de zogenaamde vergrijzing.

Sorry, begint een beetje zwaarmoedig topic te worden zo, allemaal nog heel fijn weekend verder!!
Reputatie 2
@Strider, ik ben een groot voorstander van ethiek in het leven. Of het nou politiek, energiewinning, of pensioenen zijn. We moeten ons voortdurend rekenschap geven van ons handelen in dat opzicht, zowel individueel als voor de bedrijven. En wat de aow betreft: toen die door Drees werd ingesteld, werd uitgegaan van de levensverwachting van toen. In meer dan 60 jaar daarna is die met meer dan 10 jaar gestegen. Wat is er dan op tegen om de aow-leeftijd omhoog te brengen? Temeer omdat we vinden dat anders het stelsel onbetaalbaar wordt. We hebben het geld er domweg niet voor of niet voor over.
Redelijk eenzijdig, de oplossing is niet het verhogen van de AOW leeftijd.... Daardoor blijven (dure) ouderen langer doorwerken, en komen vele duizenden jongeren niet aan een baan. En die jongeren willen juist ook een pensioen opbouwen dus snel werk vinden.....

Dat is er op tegen. Verder vind ik nu dat je zeer tegenstrijdig praat. Enerzijds denk jij dat er niets aan de hand is met de tegoeden bij de pensioenfondsen, anderzijds ben je een groot voorstander van ethiek. Sorry hoor, maar die ethiek zorgt juist voor veel lagere rendementen en samen met de lage rente dus voor grote tekorten bij de pensioenfondsen.. Ik vind het allemaal heel hypocriet wat er in de politiek gebeurt. AOW leeftijd omhoog, premies omhoog, pensioenen omlaag, veel werkloosheid, tja, gek hè?

Reageer