SNS

Een basisinkomen voor iedereen: wat vind jij ervan?

  • 28 oktober 2016
  • 17 Reacties
  • 7018 Keer bekeken

Afgelopen week is het burgerinitiatief Basisinkomen 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het idee is om iedere Nederlander een maandelijks bedrag van € 1.000 te geven zonder er iets voor te doen. Dit geeft mensen de vrijheid om zelf te kiezen of ze zich bezighouden met werk, vrijwilligerswerk, een studie of de zorg voor familieleden. Voorstanders zien het basisinkomen als een vervanger van het huidige, ingewikkeld ingerichte stelsel van sociale voorzieningen. Tegenstanders wijzen vooral op de hoge kosten die het initiatief met zich meebrengt. Binnen een maand wordt duidelijk of het voorstel behandeld wordt in de Tweede Kamer.

Een basisinkomen voor iedereen: wat vind jij ervan?


17 reacties

Het lijkt leuk, zo´n basisinkomen. Alleen zal het de sociale voorzieningen niet kunnen vervangen, of er komt een oerwoud aan (vrijwillige en dus vaak dure) commerciële verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid voor in de plaats.
Het zou hooguit de (ongewenste) trend dat iedereen verplicht een tegenprestatie moet verrichten voor een uitkering stoppen.
Daarnaast is het een verkapte staatssteun aan de bedrijven, want die zullen de lonen daarmee kunnen verlagen en dat is niet toegestaan.
En wat gaat dit betekenen als er wel een keer weer krapte op de arbeidsmarkt ontstaat?
Kortom: Er zitten (behalve de hoge kosten) nog heel veel meer nadelen aan het basisinkomen voor iedereen. Ik zie meer in de verruiming van mogelijkheden voor uitkeringsinstanties om vrijstelling van de sollicitatieplicht te verlenen, waarbij dan ook het recht op (een deel van de) toeslagen vervalt.
Badge
Ik vind het een goed idee, ik heb helaas geen bron, maar ik heb gelezen dat dit ervoor kan zorgen dat de werkloosheid daalt en het geluk stijgt.
Dit komt volgens mij omdat mensen meer te besteden hebben, en er daardoor meer werk nodig is. Het tweede punt komt omdat een baan niet de hoogste nood heeft. Hierdoor kunnen mensen langer zoeken naar een baan die echt bij ze past, waardoor ze beter op hun plek zitten en gelukkiger zijn. Wat ook weer resulteert in minder ziekteverlof.
Reputatie 3
Badge +1
Ik heb enige twijfel of het in de praktijk gaat werken. Maar dat kun je alleen maar goed toetsen als je het gewoon probeert. Zijn er voorbeelden c.q. ervaringsgegevens?
4jr geleden het er ook al over gehad. Kees Koenen schreef een heel stuk erover.
Kijk hier maar eens
klik hier
Groet,
Ben 🆒
Ik heb enige twijfel of het in de praktijk gaat werken. Maar dat kun je alleen maar goed toetsen als je het gewoon probeert. Zijn er voorbeelden c.q. ervaringsgegevens?

Hi Stefan,

In een ver verleden is er in een plaatsje in Canada een proef geweest met het basisinkomen. In Finland start een proef, terwijl de Zwitsers massaal 'nee' zeiden tegen een plan om het basisinkomen in te voeren. Verder zijn er nog een aantal crowdfunding experimenten.

Edit: Thanks Ben 🙂
Ik denk dat het in principe niet verkeerd is om iedereen een gegarandeerd basisinkomen te geven. Moet je nu eens kijken hoeveel geld er mee gemoeid is om uitkeringen te regelen, te controleren, in te trekken, etc. Bij een vast basisinkomen vervalt dat allemaal. Natuurlijk moet dat allemaal worden opgebracht, maar dat moeten alle uitkeringen en aanhangende personen nu ook. Kortom, het zou best eens kunnen zijn dat het uiteindelijk goedkoper (en vriendelijker) is om iedereen een basisinkomen te geven.
Dat zou een goed plan zijn omdat je dan geen verschil meer maakt tussen pensioen, uitkering, ziekengeld of minimumloon.
Iedereen werkt voor een beetje extra of voor de fun.
Het is ook veel goedkoper, want:
1. geen fraude meer
2. geen instanties meer die alles moeten controleren
3. de mensen zijn veel gelukkiger
4. meer gelijkheid
Een basisinkomen voor iedereen lijkt opzich een mooie gedachte, maar is praktisch niet uitvoerbaar :utopia! Denk eens aan al die loterijen die we tegenwoordig hebben :de kans dat je iets wint is uiterst klein en daarom te verwaarlozen.Dan ga ik nog voorbij aan het feit, dat er mensen zijn die ziek of gebrekkig zijn van hun geboorte af,of professoren die onder hun intelligentie geestelijk lijden : was ik maar concierge of timmerman !Je hebt ook mensen die voor anderen amper kunnen verdragen dat voor hen de zon in het water Schijnt , want zonder enig geluk vaart niemand wel.Wel heeft onze overheid zorgplicht in die zin,dat het haar taak is ervoor te zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft om van te leven en dat iedereen op een of andere wijze produktief is, want wie niet werkt zal niet eten Plichten gaan dus voor 99,99 % voor rechten
Stel we hebben nu ca. 13.5 miljoen mensen boven de 18. Als die allemaal 1000 euro per maand zouden ontvangen dan is dat 13.5 miljoen x 1000 euro/maand x 12 maanden/jaar = 162 miljard per jaar. Dit moet dan wel ergens vandaan komen.Bij de overheid komt nu 263 miljard per jaar binnen aan inkomsten. Interessant om uit te zoeken wat er dan gebeurt. Gaan er minder mensen werken (= minder loonbelasting dat binnen komt)? Daar staat mogelijk tegenover dat bedrijven minder aan lonen kwijt zijn en daardoor meer winst kunnen maken wat dan weer meer aan winstbelasting oplevert. Zeer waarschijnlijk heeft het een hele grote aanzuigende werking op mensen van buiten Nederland? En waar ga we die dan weer van betalen? Kortom, een interessante case met allerlei voor- en nadelen die ook nog eens allemaal op elkaar ingrijpen. Zoals de grote meester al zei: elk nadeel hep z'n voordeel.;)
Daar komt nog bij dat door automatisering en robotisering er in de toekomst lang niet voor alle mensen een betaalde baan ter beschikking is. Een grondige studie naar dit onderwerp lijkt mij uiterst noodzakelijk.
Daar komt nog bij dat door automatisering en robotisering er in de toekomst lang niet voor alle mensen een betaalde baan ter beschikking is. Een grondige studie naar dit onderwerp lijkt mij uiterst noodzakelijk.
Dan zou mijn advies zijn; reken het eens uit voor alle mensen op aarde (waarbij dieren en natuur meteen ook een "eigenwaarde" moeten krijgen).
Mijn voorstel;
basis inkomen = 1x,
Werken, dan vanaf 3x tot maximaal 10X
Groet,
Ben 🆒
Lijkt mij geen goed idee , als werk verliest door omstandigheden moet er gekeken worden naar je jaren dat gewerkt hebt, voorbeeld je hebt hier 40 jaar gewerkt dan lijkt mij een uitkering van bv 85 a 90 % reeel ( dit kan je na 5 jaar bv weer opnieuw bekijken) heb je maar 10 jaar gewerkt dan bv maar 65 a 70 % dus je krijgt een soort staffel lang gewerkt dus een hogere uitkering , met dit voorstel krijg een soort iets van lekker 1000 euro ik hoef niet zo nodig meer , wel een kantekening de situatie moet natuurlijk goed bekeken worden in de leefsituatie waar iemand in zit of terecht gekomen , en een uitkering te laag kan dan altijd aangepast worden. maar Nederland is nog altijd koploper van allerlei potjes , zoals subsidies enz enz .
Ik kan mij uit mijn studententijd (antiek...) een discussie herinneren als volgt.

Nu zijn er veel mensen werkloos, die zouden willen werken. Tegelijkertijd werken er mensen (noodgedwongen), die liever op een andere manier zich zouden willen nuttig maken.
Waarom niet ruilen? Twee groepen gelukkig, die nu ongelukkig zijn, zonder extra kosten.


Natuurlijk is dit sterk gesimplificeerd, maar de basis klinkt goed.
Ik denk dat het een goed idee is om het te proberen. De uitvoering bepaalt waarschijnlijk het succes.
Vergeet niet: de economie (lees: de bedrijven) kan alleen goed draaien als er een grote klantenkring is... Good old Henry Ford...
Lijkt mij geen goed idee , als werk verliest door omstandigheden moet er gekeken worden naar je jaren dat gewerkt hebt, voorbeeld je hebt hier 40 jaar gewerkt dan lijkt mij een uitkering van bv 85 a 90 % reeel ( dit kan je na 5 jaar bv weer opnieuw bekijken) heb je maar 10 jaar gewerkt dan bv maar 65 a 70 % dus je krijgt een soort staffel lang gewerkt dus een hogere uitkering , met dit voorstel krijg een soort iets van lekker 1000 euro ik hoef niet zo nodig meer , wel een kantekening de situatie moet natuurlijk goed bekeken worden in de leefsituatie waar iemand in zit of terecht gekomen , en een uitkering te laag kan dan altijd aangepast worden. maar Nederland is nog altijd koploper van allerlei potjes , zoals subsidies enz enz .

Hoi Scooter1964,

Welkom op de community. Leuk om te lezen dat je je gelijk in deze discussie mengt. Het idee van het basisinkomen is dat deze maandelijkse betaling de uitkeringen, toeslagen en subsidies vervangt. Je doet het dus met de € 1.000 die je ontvangt, tenzij je daarnaast betaald werkt.

Wil je een keer zelf een topic aanmaken? In het topic Welkom op de community lees je hoe dat moet. Hopelijk zien we je snel weer 🙂
Reputatie 4
Badge +1
Ik vind het een goed idee om te onderzoeken.
Of het echt een goed idee is (en haalbaar) moet dan nog blijken
Altijd leuk dat een enquete zoveel positieve resultaten oplevert als het direct geld in het laatje brengt. Ik vind een en ander zeer voorbarig en nietszeggend.
Ik vind een en ander zeer voorbarig en nietszeggend.
Want?
Groet,
Ben 🆒
PS Enquêtes zijn altijd relatief, wat niet trouwens?

Reageer