SNS

Is SNS loopjongen voor de belasting geworden?

  • 1 mei 2015
  • 39 Reacties
  • 31479 Keer bekeken

ik kwam deze tekst tegen.

Als we door een wet, verdrag of overeenkomst gegevens moeten doorgeven aan belastingdiensten in Nederland of in het buitenland, doen we dat. Hebben we hierbij aanvullende informatie nodig, dan moet je die ons voortaan geven. Doe je dat niet, dan kunnen we de relatie met jou onmiddellijk beëindigen.

Dit vind ik wel heel erg hard, als de belasting dienst iets van mij wil weten wat de Bank niet weet , is het de taak van de Belasting dienst om die vraag aan mij te stellen. Nu neemt de Bank het werk van de Belasting over en dreigt dan ook nog met een beeindiging van de relatie.
dus gaan de Bank en de Klant ruzie krijgen door de Belasting, dat jullie daar in trappen zeg.

39 reacties

Reputatie 3
Badge +1
...of is dit bij wet geregeld?!
😕
Hoi Cobes,

Ik vind het wel een interessante passage, heb je hier de link van? Dan kijk ik wat ik er intern mee kan 🙂.
Dit stond bij het inloggen op mijn.sns vandaag (algemene voorw die 1 juli ingaan) en die we moesten accepteren om door te gaan.
Ik wilde net een nieuwe post maken omdat ik nogal geschokt was van het feit dat een BUITENLANDSE entiteit gegevens kan opvragen.
Ik wil hier absoluut niet mee akkoord gaan.

Ik wil graag meer info hier over. Ik wil graag heel duidelijk zien waarom een Nederlandse bank gegevens van een Nederlandse staatsburger aan een buitenlandse entiteit (overheid of anders) geeft.

Gaarne info.

PS
Sjaalde93, je hoeft hier niet akkoord mee te gaan om toch door te kunnen met Internetbankieren.
Tevens ga je er niet mee akkoord, maar zeg je alleen dat je het document gezien hebt. Indien je niet akkoord er mee bent dan heb je tot 1 juli 2015 de tijd om van bank te wisselen.
Hallo Sander..weet je wat ik vind? Ik vind dit best een wazig verhaal van die instanties. Ik vind het best goed dat hier een issue van wordt gemaakt. Hoe vreemd is het overigens al dat bij de belastingaangifte alle saldo's van alle rekeningen vermeld staan..haast creapy te noemen..
@Sjaalde93
De belastingdienst van Nederland (en naar alle waarschijnlijkheid alle landen) heeft het recht om hier info over te krijgen tbv hun taak... het innen van belastingen. Ik heb daar zelf geen probleem mee. Echter, dat buitenlandse overheden informatie over mijn Nederlandse bankrekening kan krijgen vind ik onbegrijpelijk. Dit zou alleen mogelijk moeten zijn indien ik directe relaties met dat land zou hebben (e.g., een paspoort van dat land of een woning in dat land of een arbeidsbetrekking in dat land), Vandaar dat ik graag wil weten onder welke omstandigheden aan buitenlandse overheden informatie over mij (ons) kan worden overgedragen.
Reputatie 3
Badge +1
Tja, als de Nederlandse belastingdienst bij buitenlandse banken mag opvragen of er Nederlandse belastingplichtigen bij die buitenlandse bank geld hebben staan dat niet is opgegeven, waarom zou een buitenlandse overheid datzelfde niet mogen doen voor haar belastingplichtingen bij Nederlandse banken?
@Stefan
Daarom zeg ik ook Nederlands staatsburger bij een Nederlandse bank. Als je geen Nederlander bent (of een dubbel paspoort hebt) dan is dat inderdaad logisch. Echter, er is maar een heel klein percentage voor wie dat geldt. En dan zou het alleen nog maar mogen gelden voor het land waar je dat andere paspoort van hebt.

Welke buitenlandse overheden kunnen informatie vragen? En tevens in welke hoedanigheid? Stel dat je iets koopt via Internet in het buitenland en het blijkt dat dat verboden is in dat land (bijv. een t-shirt met een cartoon van Mohammed in Turkije kopen). Gaat de SNS dan mijn gegevens doorgeven aan Turkije omdat ik geld heb overgemaakt?

Ik wil gewoon graag exact weten onder welke omstandigheden de SNS mijn privé gegevens weggeeft. Ik hoop dat dat alleen gebeurt nadat een Nederlandse rechter een uitspraak hierover heeft gedaan nadat ik mij (als ik dat zou willen) mij heb kunnen verdedigen. En dus niet één of ander geautomatiseerd systeem waarbij banken links en rechts gewoon gegevens kunnen bemachtigen.
Het lijkt erop dat de tekst op mijnsns een beetje kort door de bocht is. Als ik het stuk uit de voorwaarden lees, geeft SNS alleen gegevens aan als ze hiertoe verplicht zijn. Het lijkt mij dat deze regels hetzelfde zijn voor alle banken.

Hier de volledige tekst:

Gegevens en belastingdiensten
Als bank hebben we verplichtingen tegenover de belastingdienst in Nederland. Zo moeten we bijvoor- beeld informatie geven over de rekeningen die bij ons lopen. Ook kunnen we verplichtingen hebben of krijgen tegenover belastingdiensten in het buitenland. Deze verplichtingen gelden voor ons als bank omdat wetten of verdragen dit voorschrijven. Of omdat hiervoor door Nederland een overeenkomst met een belastingdienst is of wordt gesloten. Die verplichtingen moeten wij als bank nakomen. Daarvoor kunnen wij jouw gegevens, zoals je belastingnummer of andere informatie nodig hebben. Als we die ge- gevens al hebben, kunnen we die gebruiken om onze verplichtingen na te komen. We mogen bijvoor- beeld je gegevens verzamelen en opslaan. Als dat in verband met een wet, verdrag of overeenkomst no- dig is, mogen wij deze gegevens ook doorgeven aan de belastingdienst van Nederland of van een anderland. Je moet ook alles doen wat nodig is zodat we onze verplichtingen uit een overeenkomst met of andere verplichtingen tegenover de belastingdienst van Nederland of een ander land na kunnen komen. Als we hiervoor meer gegevens, correct ingevulde en ondertekende formulieren of kopieën van docu- menten nodig hebben, moet je ons die geven als we daar om vragen. Als de informatie die je aan ons hebt gegeven wijzigt, dan moet je deze wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk of op een andere met ons af- gestemde manier aan ons doorgeven. Werk je hier niet aan mee en kunnen we daardoor onze verplichtin- gen niet nakomen? Dan kunnen we de relatie met jou onmiddellijk beëindigen.
Reputatie 3
Badge +1
@rovver: inderdaad! Toen ik gisteren ook onaangekondigd werd geconfronteerd met deze tekst op Mijn SNS bij het inloggen, moest ik ook even mijn wenkbrouwen even fronsen. 

Aan de andere kant realiseer ik me dat dit uitwisselen van gegevens waarschijnlijk al geruime tijd plaatsvindt in het kader van het aanpakken van belastingontduiking, zwart geld, etc..

Met het aanpakken van deze criminaliteit ben ik het wel eens, maar ik maak mij zorgen over mijn privacy. Daarnaast wordt met deze tekst bij mij het beeld opgeroepen dat ik bij voorbaat al word gezien als potentiele crimineel.

Groeten,
Stefan
Ik zie het liever anders; je bent vrij binnen bepaalde grenzen. Deze grenzen worden in moderne landen democratisch vast gesteld.
Dit geld dus niet alleen voor banken, maar een keertje te snel rijden in NL zorgt er tegenwoordig voor dat ik keurig hier in DE m´n verdiende boete ontvang! Dit geldt voor de hele EU ondertussen denk ik (als men hun boeltje voor elkaar heeft in betreffende land).
USA is al jaren de grote drijvende kracht achter de "uitwisselingen".
Groet,
Ben 🆒
Het belangrijkste punt is natuurlijk, verstrekken zij die gegevens ZONDER TUSSENKOMST VAN EEN RECHTER. Indien een buitenlandse overheid mijn gegevens wilt hebben dan wil ik mij kunnen verdedigen.

SNS medewerkers, jullie missen in dit topic. Het zou erg fijn zijn als één van jullie de definitieve antwoorden kunnen geven. Anders verzandt deze discussie in een induidelijke meningen strijd.
Hallo allemaal,

Een interessante discussie. @Sjaakie93@Rovver bedankt voor het doorgeven van de betreffende tekst. Zelf denk ik dat SNS (en de overige banken) door de Nederlandse overheid worden verplicht om informatie te verschaffen in verband met wetten en verdragen. Ik ga intern navragen hoe de informatieverstrekking, met name naar buitenlandse overheden, werkt. Je hoort snel van ons.
Volgens mij is men (de banken) wettelijk verplicht bepaalde informatie te verstrekken.
Ik heb niet het idee dat "de klant" daarover geïnformeerd wordt. Volgens mij ligt het meer op het niveau van "justitieel onderzoek" en daar wordt je ook niet over geïnformeerd.
Leuke mogelijkheid voor de SNS zich hier (mogelijk) te onderscheiden van de anderen door juist wel de klant te informeren.
Groet,
Ben 🆒
Deze verplichtingen gelden inderdaad voor ons als bank omdat wetten of verdragen dit voorschrijven. Voorbeelden hiervan zijn FATCA, de Europese Spaarrenterichtlijn en de Common Reporting Standard. Maar dit gebeurt bijvoorbeeld ook om de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting mogelijk te maken (geregeld in de Wet op de Inkomstenbelasting). De banken in Nederland sturen bepaalde informatie naar de Nederlandse belastingdienst. Deze deelt de informatie op haar beurt weer met andere overheden/belastingautoriteiten, maar ook weer alleen die informatie die zij op basis van wet-en regelgeving/verdragen moet verstrekken. Welke informatie precies staat beschreven in de betreffende wetten/verdragen/richtlijnen. Alle banken in Nederland moeten hier aan voldoen en wij geven alleen die informatie door aan de Nederlandse belastingdienst waartoe wij verplicht zijn.
Helemaal mee akkoord dat de bank gegevens door moet geven aan de belasting, heb ik geen probleem mee ik weet dat dat verplicht is.
het gaat mij vooral om het feit dat als de bank bepaalde gegevens niet heeft, zodat ze die niet aan de belasting kan doorgeven, de bank dit bij mij komt opvragen en dan ook nog de samenwerking ter discursie stelt als ik die gegevens niet aan de bank verstrek.
de bank heeft recht op de gegevens die zij nodig hebben wanneer een klant in hun bestand staat voor het werken met of voor die klant. Gegevens die de bank niet nodig heeft hoeven zij derhalve ook niet voor de belasting op te vragen, laat de belasting dat zelf maar doen ze zijn mans genoeg.

en wanneer de gegevens van de bank, die zij zou moeten hebben van de klant, niet heeft is de bank in eerste instantie in gebreke gebleven. Dan behoort de bank die klant aan te schrijven om deze gegevens alsnog te verkrijgen mogt de klant dat weigeren, dan zou de bank tegen die persoon stappen kunnen ondernemen.

maar de bank hoort zijn gegevens in orde te hebben en als de belasting meer wil weten behoort dat niet door de bank te worden opgevraagt, dat behoort de belating zelf te doen.
@Olaf
Je hebt het continu over de Nederlandse overheid. Daar kan ik inkomen. Maar, hoe zit het met buitenlandse overheden? Geven jullie zomaar gegevens door aan willekeurige buitenlandse instanties?
@Olaf
Je hebt het continu over de Nederlandse overheid. Daar kan ik inkomen. Maar, hoe zit het met buitenlandse overheden? Geven jullie zomaar gegevens door aan willekeurige buitenlandse instanties?


de buitenlandse banken geven dacht ik standaard niks door aan de nederlandse belasting, 
door dat banken gegevens doorgeven kan de belasting al een goede inschatting maken. En dat is niet verkeerd.
Badge +1
Goedemiddag allen,

Als de Nederlandse staat een overeenkomst heeft met een ander land over het uitwisselen van (belasting)gegevens, moeten wij hier als bank aan voldoen. De bank vraagt bij klanten alleen gegevens op die zij nodig hebben voor de administratie zoals de wet dat voorschrijft. De bank vraagt geen gegevens op in opdracht van de Belastingdienst, maar om te voldoen aan de opgelegde eisen van vastleggen. Daarnaast bestaat de normale plicht om bepaalde gegevens aan de Belastingdienst te melden.
Kortom; het is wettelijk vastgelegd waartoe banken verplicht zijn. Andere landen kunnen onze banken niets opleggen.
Groet,
Ben 🆒
Dan had het stukje tekst anders geschreven behoren te worden, nl dat de relatie in gevaar komt als je de gegevens die de bank nodig heeft niet wilt aanleveren, en alle bestaande klanten hebben die gegevens al aangelevert toch? Dus die ietwat dreigende tekst was gewoon overbodig.
toen jullie een goud  mijn hadden van ons geld hebben we ook niks gehoord doe dan ook gewoon
toen jullie een goud  mijn hadden van ons geld hebben we ook niks gehoord doe dan ook gewoon

Hoi Theo-ruppe,

Van harte welkom op SNS Community. Altijd leuk om nieuwe leden welkom te heten.

Je hebt helemaal gelijk en dat realiseren we ons nu. Wat er in het verleden gebeurd is, kunnen we niet meer veranderen. Past onze nieuwe koers bij je?

Heb je het topic Welkom op de community al gelezen? Om de andere communityleden een beetje te leren kennen, kun je een kijkje nemen in de Koffiekamer.
Ik heb niet alle bijdragen gelezen dus mijn opmerking kan best dubbel zijn maar ik plaats hem toch maar even.
De toon in de besproken tekst bevalt mij inderdaad ook niet echt, het moeten en dreigen zijn dingen die mij ook tegenstaan.
Een tekst met precies dezelfde contekst kan ook met andere bewoordingen.
Wat mij echter ook tegenstaat is dat bij "moderne" en "normale" omgang er ook gelijk afgestapt word van de simpele aanspreekterm "u"
Bij een gesprek of bij normale communicatie heb ik er geen enkel probleem mee om met naam en voornaam aangesproken te worden en vind ik het gebruik van jij en je ook best acceptabel maar mij lijkt dat in een officieel dokument zoals voorwaarden toch horen te zijn teksten zoals "dan kunnen we de relatie met JOU onmiddelijk beeindigen" zeker niet thuis horen !!!

Wat mij ook opviel, ik ben hier een tijdje niet geweest en werd bij het inloggen tamelijk dwingend verzocht mijzelf te identificeren ???
Daarna volgde een heel verhaal over niet mogen helpen enz. en over bankrekeningen enz. enz....
Is het nu bij jullie nog niet duidelijk dat er ook klanten zijn die GEEN bankrekening bij jullie hebben ?
Heel veel van de opmaak en vraagstelling van een groot deel van de internet site lijkt er van uit te gaan dat je als klant ook een bankrekening hebt terwijl dat toch echt niet zo hoeft te zijn lijkt mij....
Badge +1
Hoi voorbijganger,

Er is op de community en op andere sociale platformen vaker een discussie gaande of ‘je’ of ‘jij’ gepast is qua communicatie. Voor sociale platformen en Mijn SNS kiezen we voor de toegankelijke benadering, omdat dit bij het platform past. Bij e-mail en brieven wordt de klant aangesproken met u.
Uit je bericht wordt mij niet helemaal duidelijk wat voor berichten je in Mijn SNS hebt ontvangen.
Als ik het goed begrijp heb je bij ons alleen een verzekering. Je hoeft uiteraard geen betaalrekening bij ons te hebben, maar je bent altijd welkom. Het is wel zo dat de meeste klanten een betaal- of spaarrekening bij SNS hebben.

Reageer