SNS

Beantwoord

Versterking Eigen Vermogen SNS in planning opgenomen?

  • 1 oktober 2015
  • 8 Reacties
  • 4468 Keer bekeken

Beste mensen ,
Naar aanleiding van onderstaand bericht en recent commentaar van minister Dijsselbloem wil ik de vraag stellen aan de Raad van Bestuur van de SNS of de optie tot versterking van het Eigen Vermogen van de SNS d.m.v. een achtergestelde obligatielening al in een tijdpad is opgenomen.
Tevens vraag ik mij af of deze obligatielening op onderhandse wijze geplaatst gaat worden , waarbij wellicht het vaste klantenbestand van de SNS ook de mogelijkheid wordt geboden om een aantal van deze obligaties van nutsbank SNS tegen gunstige condities aan te schaffen ter belegging.
Het betreft dit fragment uit een kamerdebat financiën :
PvdA wil geen beursgang voor nutsbank SNS - media
Woensdag 30 september 2015 18:08
AMSTERDAM (Dow Jones)--De PvdA wil dat de genationaliseerde bank SNS Bank een nutsbank blijft en dus niet zomaar naar de beurs wordt gebracht, melden Nederlandse media woensdag.
Dagblad De Telegraaf stelt dat PvdA-Kamerlid Henk Nijboer tijdens de Financiele Beschouwingen in de Tweede Kamer heeft gezegd dat SNS een nutsbank is en dat de partij dat graag zo wil houden.
Hij wil het automatisme dat SNS teruggaat naar de markt, wat de huidige inzet is van het kabinet, doorbreken.
Volgens Nijboer kan SNS een staatsbank blijven, of onderhands worden verkocht aan langetermijnbeleggers, zoals pensioenbeheerders.
De Nederlandse regering nationaliseerde SNS Reaal in februari 2013 voor EUR3,7 miljard en heeft inmiddels de verzekeringstak Reaal onder de nieuwe naam Vivat verkocht aan de Chinese verzekeraar Anbang voor EUR1.
Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen van SNS Reaal betoogde bij de jaarcijfers in april dat SNS Bank zijn profiel als klantgedreven nutsbank graag wil vasthouden, als de overheid daarin wil meegaan. Dit betekent dat de bank niet de winst maximaliseert, tot het punt waarop de klant wegloopt, maar juist de winst voor de klant maximaliseert, voor zover als de kapitaalmarkt de bank dat toestaat, zei Van Olphen.
Door deze opstelling zou de bank 30 tot 40 basispunten meer spaarrente kunnen aanbieden dan commercielere rivalen.
Van Olphen werd na de verkoop van Vivat bestuursvoorzitter van de geprivatiseerde verzekeraar, maar stapte na zes weken alweer op, blijkbaar na een aanvaring met de nieuwe Chinese eigenaren.

Door Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst, +31-20-5715200 ; archie.vanriemsdijk@wsj.com
icon

Beste antwoord door Tibor SNS 1 oktober 2015, 16:22

Beste Axasjaak,

Dank voor je bericht. Er wordt op dit moment verschillende scenario’s nagedacht. In deze fase kunnen we echter niet meer zeggen dan dat. Het is in eerste instantie aan de minister om zijn visie op de bank met de Tweede Kamer te delen. Daarover zal hij op zijn vroegst in het zomer van 2016 iets kenbaar maken, na advies van het NLFI, die onze aandelen namens de Staat beheert. Wij bereiden dit advies samen met NLFI voor.
Bekijk origineel

8 reacties

Badge +1
Beste Axasjaak,

Dank voor je bericht. Er wordt op dit moment verschillende scenario’s nagedacht. In deze fase kunnen we echter niet meer zeggen dan dat. Het is in eerste instantie aan de minister om zijn visie op de bank met de Tweede Kamer te delen. Daarover zal hij op zijn vroegst in het zomer van 2016 iets kenbaar maken, na advies van het NLFI, die onze aandelen namens de Staat beheert. Wij bereiden dit advies samen met NLFI voor.
Een Bondsspaarbank lijkt mij wel wat. Dus een Bank waar de KLANT voorop staat. Een soort familiebank, of een Bank lite?
Geen aandeelhouders, maar klanten die samen de Bank steunen.
Beste Tibor ,
Bedankt voor je toelichting.
Het zou een waardevol gegeven zijn als de SNS aan de NLFI zou kunnen voorleggen dat een groep klanten/beleggers uit het SNS klantenbestand bereid is om deel te nemen aan versterking van het eigen vermogen om zodoende een nutsbank in het leven te roepen.
Naar aanleiding van de reactie van Tondejong : Weet iemand wat er met de voormalige Bank der Bondsspaarbanken ( oftewel BdB ) is gebeurd ?
met vriendelijke groet ,
Axasjaak
Beste Axasjaak en Tondejong,

Zoals gezegd wordt er momenteel over verschillende scenario’s nagedacht. Geluiden uit de media waarin wordt gesproken over een toekomst voor SNS als nutsbank, worden uiteraard ook gehoord.

Dan nog een stukje geschiedenis: in 1987 fuseerden twee grote regionale spaarbanken tot SNS, dat staat voor Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken. In 1991 fuseerde SNS met de Bank der Bondsspaarbanken (BdB). Er is dus al een historische link tussen SNS en de Bondsspaarbank.
Bedankt Dennis ,
Nog even over een geschiedenis van de BdB : Uit mijn bankverleden staat mij bij dat de BdB een belangrijke rol speelde in de spaarbankenwereld als het ging om vereffening en verwerking van passieve financieringstransacties.
Ook deze rol heeft de SNS kennelijk losgelaten , gezien de rol van Binck bij de SNS.
Ik hoop zeer dat de klantvriendelijke rol die de Bondsspaarbanken voor de consument betekenden , ook in de toekomst gewaarborgd blijft
in de figuur van de SNS als landelijke Nutsbank.
met vriendelijke groet ,
Axasjaak
Van de geschiedenis van de BdB weet ik verder niet zoveel. De vereffening en verwerking van passieve financieringstransacties evenmin. Wel weet ik dat we ons best doen om de klantvriendelijke kant van SNS centraal te stellen. Hopelijk blijft dat in de toekomst ook zo, ik vind dat zelf namelijk ook belangrijk 🙂.
Zomaar een vraag over het eigen vermogen (EV) in het bankwezen :
De pers meldt dat bij de huidige situatie banken kwetsbaar blijven gezien de huidige vermogenseisen.
Enkele cijfers :
ABN AMRO 3,9% EV
ING 4,6% EV
Rabo 6,1% EV
Deze verhoudingen zouden lager zijn dan de percentages EV van Amerikaanse banken.
Hoe hoog wordt het percentage EV van de SNS na de beursemissie achtergestelde obligaties die de SNS nog zal moeten uitbrengen alvorens de staat haar belang in de SNS gaat verkopen , of is de volgorde juist andersom ?
met vriendelijke groet ,
Axasjaak
Badge +1
Hallo Axasjaak,

Je vraag is ons niet helemaal duidelijk. Wat we kunnen zeggen is dat we onlangs onze halfjaarcijfers hebben gepresenteerd, waarin je kunt lezen dat onze leverage ratio 4,3% is.

Reageer