SNS

Waarom heeft elke bank zijn eigen ICT systeem ?

  • 22 januari 2015
  • 11 Reacties
  • 12330 Keer bekeken

Ik vraag mij af of ICT zaken niet economischer en veiliger geregeld kunnne worden in de bankensector.
Naast de grotere bankenconsortiums als ABN-AMRO,ING,RABO en SNS met elk hun eigen ICT systeem telt Nederland nog meer kleinere
banken als Triodos , Thedodoor Gilissen , Insinger de Beaufort etcet. die ook allemaal hin eigen ICT systeem hebben.
Zou het niet economischer zijn ( en wellicht ook veiliger ) als de bankensector op dit vlak meer gaat samenwerken via een overkoepelend systeem ?

11 reacties

Lijkt me een goed idee; tip gelijk outsourcen naar Apeldoorn; wordt het in maart niet leuker maar wel makkelijker.

Aan de andere kant is juist de IT één van de concurerende kanten van een bank.

Uit ervaring weet ik dat na een aantal overnames en de grote hoeveelheid systemen binnen een bank het eerder een wonder is dat alles werkt en dat door continu kostenreductie er nauwelijks geld is voor structurele harmonizatie van de IT infrastructuur en data.
Reputatie 3
Badge +1
1 systeem is wel erg kwetsbaar. Niets mis mee als elke bank een eigen systeem heeft. Dan kan ik ten minste stemmen met mijn voeten als 1 van die systemen structureel verprutst wordt door ... (vul zelf maar in). Dat zou voor mij niet de eerste keer zijn overigens 
😉
Er gaat behoorlijk veel geld verloren doordat elke bank op gebied van systemen haar eigen beheer voert op basis van eigen geschiedenis en referentiekader.
Een goed voorbeeld hiervan is de registratie van hypotheken die qua eigenschappen voor elke bank  aan bassisprincipes moet voldoen.
Hoeveel van dergelijke hypothekenregistratiemachines zouden er nu eigenlijk bestaan in Nederland ?
Harmonisatie hiervan en standaardisatie op commercieel gebied zou de bankensector veel geld aan besparing opleveren.
Badge
Een organisatie kan het meest efficient werken als men alle processen goed in kaart brengt en een hele strakke regie zet op wat wenselijk is t.a.v. de IT ondersteuning.
Regie op het hoogste niveau in de organisatie. Je ziet bij conservatieve bedrijven dat bijna iedere gebruiker/manager de gelegenheid krijgt om hun eigen inbreng in IT te realiseren.
En er is geen IT bedrif te vinden die roept "stick to the standards anders wordt de beheersing van je IT onnodig duur en risicovol".
De kans is groot dat je dan je klant kwijtraakt. Daarnaast kunnen de IT bedrijven op deze manier klauwen vol met geld verdienen aan de klanten.
Je ziet dan ook de mislukkingen die er zijn met de grote IT bedrijven met name in overheidsprojecten.

Als je je processen goed in kaart brengt dan vind je bij sommige bedrijven ook echt strategische processen en alleen daarvan moet je de IT ondersteuning volledig in huis houden.

O, en de business stuurt en besluit, IT volgt de business en nooit andersom.

Punt ook bij de grote banken (en andere grote bedrijven) zijn de overnames van bedrijven uit het verleden en dan het samenvoegen van al die IT werelden. Een ramp.
Axasjaak, op zich heb je een punt (dat m.i. om vele redenen niet gaat gebeuren). Waar ik mij nog meer aan 'stoor' zijn de gemeentes in ons land. Elke gemeente zit op elk gebied zijn/haar eigen wiel uit te vinden. Terwijl ze een overkoepelend orgaan hebben (VNG, vereniging Nederlandse Gemeenten), vanwaaruit je dit nou juist zo mooi kunt coordineren. Stel voor elk onderdeel (of dit de WMO, ICT, uitgifte paspoorten, aanvraag uitkeringen, bepaling WOZ, inning gemeentelijke belasdtingen, etc. is) een werkgroep in van 4 - 6 personen (vertegenwoordigers van kleine, middelgrote en groete gemeentes) en laat die onderzoek verichten naar het beste/meest economische/meest efficiente model. En dat gezamenlijk invoeren. Dan kun je pas veel overheidsgeld (= jouw geld, = mijn geld) besparen.
Dank je wel voor deze reactie , Blacktomcat.
Een discussie over het al of niet economisch handelen van een overheid , dat valt toch echt buiten dit item.
Jr schrijft "Dan kun je pas veel overheidsgeld (= jouw geld, = mijn geld) besparen".
Wat dacht je van de belastingcenten die gestoken zijn in het overeind houden van de systeembanken SNS-REAAL groep of ABN-AMRO.?
Of het  krampachtig overeind houden van de belastingaftrek hypotheekrente , die grotendeels de rijkere groep ten goede komt ?
Maar om op dit item terug te keren :
Ik denk dat de banksector er goed aan zou doen om niet ieder voor zich het wiel uit te vinden op ICT gebied.
Op het gebied van het europees betalingsverkeer lijkt de samenwerking al prima te gaan , nu nog intern.
Ik vraag mij af of het echt goedkoper wordt. Het wordt dan ook groter en dat kost vaak onnodig veel geld, controle er over minder, geen/minder eigen inbreng enz. Er zijn al een tijdje aardig wat grotere projecten negatief in het nieuws, o.a. omdat de kosten de pan uitrijzen (en nog heel wat bijkomende problemen).
Ik vind het platform van de community wel een leuk voorbeeld. SNS begon bij een eenvoudiger platform. Is toen overgestapt naar huidige leverancier. Het blijkt niet eenvoudig om eigen wensen te realiseren (bijv. kosten, bedrijfswensen leverancier, andere gebruikers enz.). Ikzelf zou er bijna voorstander van zijn om de community in eigen beheer te ontwikkelen en hebben. Ik zou bijna denken dat dat voordeliger zal zijn (denk, bij huidige situatie, ook aan bijkomende kosten, als medewerkers die steeds weer moeten overleggen met de leverancier).
Ik heb ook al eens gedropt om een gezamelijke organisatie op te richten (door banken) die pin apparaten ontwikkelen en plaatst. (eenduidiger, gespreide plaatsing enz.) Is eigenlijk ook al zo´n zelfde thema.
Groet,
Ben 🆒
Badge
Ik vraag mij af of het echt goedkoper wordt. Het wordt dan ook groter en dat kost vaak onnodig veel geld, controle er over minder, geen/minder eigen inbreng enz. Er zijn al een tijdje aardig wat grotere projecten negatief in het nieuws, o.a. omdat de kosten de pan uitrijzen (en nog heel wat bijkomende problemen).
Ik vind het platform van de community wel een leuk voorbeeld. SNS begon bij een eenvoudiger platform. Is toen overgestapt naar huidige leverancier. Het blijkt niet eenvoudig om eigen wensen te realiseren (bijv. kosten, bedrijfswensen leverancier, andere gebruikers enz.). Ikzelf zou er bijna voorstander van zijn om de community in eigen beheer te ontwikkelen en hebben. Ik zou bijna denken dat dat voordeliger zal zijn (denk, bij huidige situatie, ook aan bijkomende kosten, als medewerkers die steeds weer moeten overleggen met de leverancier).
Ik heb ook al eens gedropt om een gezamelijke organisatie op te richten (door banken) die pin apparaten ontwikkelen en plaatst. (eenduidiger, gespreide plaatsing enz.) Is eigenlijk ook al zo´n zelfde thema.
Groet,
Ben 🆒

Is en blijft ingewikkeld. Bedrijven gezamenlijk één leverancier laten kiezen en het product ook echt afstemmen kan tot efficiency leiden. Als echter toch ieder bedrijf z'n eigen specificaties doet dan lacht de IT leverancier zich suf want dat betekent een standaard product leveren met heel veel bedrijfsspecifiek maatwerk en daar kan je veel aan verdienen (uurtje factuurtje). Zelf bouwen betekent de kennis daarvoor in hus houden maar zeker ook op peil houden. Er zijn bedrijven failliet gegaan doordat zoveel maatwerk gebouwd werd want "in huis" konden we de opdracht daar toe geven maar het leidde echter tot een onbeheersbaar niet te onderhouden product. En de kennis was ook niet meer aanwezig bovendien was e.e.a. slecht gedocumenteerd. Want dat laatste is natuurlijk niet de hobby van een IT'er. Kortom valkuilen genoeg. M.i.z. een standaard aanschaffen hele strakke regie voeren op maatwerk (verboden tenzij met een business case aangetoond wordt dat het een noodzaak is) en buiten de deur met goed dichtgetimmerd onderhoudscontract. Uitzondering echte strategische IT producten die moeten "in house". En ik spreek uit ervaring want ik heb het genot gehad mislukte IT projecten op de rails te zetten.
Ik vraag mij af of het echt goedkoper wordt. Het wordt dan ook groter
Groter is doorgaans niet het probleem. Juist computers zijn erg sterk in grote massaliteit.
De reden waarom grote ICT-projecten falen is, dat het direct veel complexer wordt gemaakt, omdat iedereen zijn wensje gerealiseerd wil zien.
Het zou al een stuk schelen als je dat beperkt tot de basis-functionaliteiten en de toeters en bellen achterwege laat. En de toeters maken het verschil in het vechten om de klant.
Ik heb ooit gezien dat een overheidsorganisatie een nieuw standaard-boekhoudsysteem wilde aanschaffen.
Bij de aanbesteding werden zoveel extra toeters als eisen gesteld (zelfs rond de lay-out !!) dat de leverancier bij voorbaat aangaf dat een upgrade naar een volgende major versie niet zonder extra kosten zou kunnen worden uitgevoerd.....
Dus niet het systeem aanpassen aan toevallige bedrijfsprocedures.

Ik zag dit topic overigens vandaag; ik herinnerde me deze niet. Ik werd erop geattendeerd door een suggestie uit de "gerelateerde artikelen", dat ik kreeg bij een vraag van mijzelf.
Koos, af en toe toch wel leuk om van de hak op de tak te springen. Dat overkomt mij ook (regelmatig). Goed weekend. Hier zit het wel weer snor met zo'n 20 - 25 bierminnende familieleden op 1e Pinksterdag.

Beetje krap, niet?................................
Fijne dagen !

Reageer